Är det tillåtet att rulla en släpkärra för hand på ett gångservitut?

2020-06-30 i Servitut
FRÅGA
Hej,Får man rulla en släpkärra för hand på en GÅNGVÄGSERVITUT.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga!

Regler om servitut finns i 14 kap. Jordabalken.

Ett servitut innebär att en ägare av en fastighet upplåtsrätt att för särskilt ändamål nyttja en annan fastighet (1 §). Servitutetupplåtes skriftligen av den senare fastighetens ägare, den så kallade tjänande fastighetens ägare. Iservitutet ska båda fastigheterna anges samt ändamålet med upplåtelsen (5 §).Därutöver kan andra villkor avtalas skriftligt eller muntligt mellanfastighetsägarna.

Vad som gäller i ert specifika fall är svårt för mig attbedöma eftersom jag inte vet varken vad som står i servitutupplåtelsen ellervad ni har kommit överens om i övrigt. Eftersom du benämner servitutet som ett "gångvägservitut"tolkar jag det dock som att servitutet inte gäller för att t.ex. köra en bilutan enbart för att passera via gång. Att då rulla förbi med en släpkärra, ävenom det bara sker någon enstaka gång, kan kanske anses som stötande eftersomsådana ofta är i samma storlek som en bil och dessutom har hjul som skulle kunnage oönskade påverkningar på marken/gräsmattan/vägen.

Som sagt är dock svårt mig att göra någon närmare bedömning,mitt råd till dig att tala med den tjänande fastighetens ägare och se om ni kankomma överens om en lösning. Titta också på servitutupplåtelsen och andraeventuella avtal om servitutet för att se om det finns något reglerat om detta.


Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88253)