Är det tillåtet att röka på sin egen tomt?

2020-08-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, Min kompis har fått problem med sin granne. Detta började för snart 1,5 år sen. Hon är rökare och bor i parhus. När det hela började så stod hon och rökte på deras baksida av deras tomt när grannen kom och sa att det är bara är idioter som röker. Efter denna händelsen ställde hon sig i sin egen carport, som är så långt bort som hon kan komma från grannen men ändå fortfarande vara på sin egen tomt. Grannen har gång på gång gått förbi och kallat henne för jävla idiot, socialfall för att hon röker. Han skriker på henne att han inte vill andas in hennes rök. Nu har det gått så långt att hon lämnar sitt eget hus och tomt för att gå och röka, men trots detta så kan grannen gå förbi henne på avstånd och skrika socialfall, idiot m.m. Så han respekterar fortfarande inte henne, trots att hon försöker underlätta och tillgodose hans önskemål. Det har nått den punkten att hon inte ens vill vara hemma längre, för att grannen får henne att må psykiskt dåligt. Nu till mina frågor:1. Har hon rätt att röka på sin egen tomt ? I detta fallet i hennes carport som ligger på motsatt sida i förhållande till vart grannen bor.2. Kan hon på något sätt gå vidare med detta på grund av kränkningarna? 3. Hon ha ljudupptagning varje gång hon går ut och röker för att ha bevis på vad grannen säger, är detta något som kan användas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB), bostadsrättslagen, brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Eftersom det inte framgår i din fråga ifall din kompis bor i hyresrätt, bostadsrätt eller äger sin egen fastighet så kommer jag att ta upp alla tre bostadsformer och ge svar därefter.

Har din kompis rätt att röka på sin egen tomt?

För det fall din kompis bor i hyresrätt ska hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (JB 12 kap. 25 § första stycket). Även om rökning kan anses försämra grannars bostadsmiljö så bör det däremot vara något som grannen ska tåla eftersom du skriver att din kompis röker på sin egen carport vilket är på motsatt sida i förhållande till vart grannen bor. Att röka på sin egen tomt är i regel tillåtet, däremot kan man förbjudas att röka i gemensamma utrymmen.

Om din kompis bor i bostadsrätt finns en regel som påminner om den ovanstående som uttrycker att bostadsrättshavaren vid användning av sin lägenhet ska bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset (bostadsrättslagen 7 kap. 9 § första stycket). Bostadsrättshavaren måste också se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller på annat sätt försämra bostadsmiljön. Dessutom ska bostadsrättshavaren följa de särskilda regler som bostadsrättsföreningen meddelar. Föreningen kan meddela ordningsföreskrifter som gäller rökförbud i gemensamma utrymmen och då måste givetvis din kompis rätta sig efter dessa. Däremot kan inte föreningen i regel förbjuda rökning på bostadsrättshavarens egen tomt.

Ifall din kompis äger sin egen fastighet så finns det en allmän hänsynsregel som säger att var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (JB 3 kap. 1 §). Detta innebär alltså att grannar har vissa förpliktelser mot varandra om att visa hänsyn. Grannförhållandet innebär dock inte enbart skyldigheter utan också att man måste ha viss tolerans mot vissa alldagliga störningar. Med tanke på att din kompis ändå försöker underlätta och tillgodose grannens önskemål genom att bland annat ställa sig vid sin carport längre bort istället så skulle jag vilja påstå att hon visar hänsyn. Dessutom måste rökning anses vara en alldaglig störning som grannar bör ha tolerans mot.

Oavsett vilken av dessa tre boendeformer som din kompis bor i så är den gemensamma slutsatsen att hon rent generellt har rätt att röka på sin egen tomt.

Föreligger det kränkningar gentemot din kompis?

Enligt din beskrivning skulle grannen kunna ha gjort sig skyldig till ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Med tanke på att grannen upprepade gånger har skrikit på din kompis att hon bland annat är en idiot och socialfall som röker så anses dessa kontakter vara störande. Detta eftersom det har skett många gånger, ibland öppet bland andra människor (utifrån hur jag uppfattar din beskrivning) och är kränkande mot din kompis.

För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din kompis frid på ett kännbart sätt. Då grannen kontinuerligt verkar störa din kompis när hon röker vilket gör att hon inte kan röra sig fritt utan störning så anses hennes frid kränkas. Detta är ingenting som din kompis rimligen bör tåla från sin granne.

Vidare krävs det att grannen ska ha uppsåt till sina gärningar för att kunna göra sig skyldig till ofredande (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att granenn måste haft en avsikt med att trakassera din kompis. Utifrån det du beskriver verkar det som att grannen har uppsåt.

Brottet förolämpning handlar om att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska dessutom vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap. 3 § första stycket). Att vara ägnad att kränka någon annans självkänsla eller värdighet innebär att uttalanden som görs måste vara riktat mot din kompis på ett personligt plan och inte bara vara "allmänna uttalanden". När grannen skriker alla dessa saker mot din kompis anses det vara beskyllningar och nedsättande uttalanden som dessutom är direkt riktat mot henne. Genom att grannen skriker dessa beskyllningar och nedsättande uttalanden verkar det som att denne vill komma åt din kompis personligen och att just hon ska ta illa upp av det som denne skriker. Detta innebär att gärningen är ägnad att kränka din kompis självkänsla och värdighet.

Ovan kom jag fram till att kriterierna för brottet förolämpning är uppfyllt men för att grannen ska kunna göra sig skyldig till brottet krävs det även här att denne hade uppsåt (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att grannen måste ha haft en avsikt med att säga dessa saker till din kompis och varit medveten om att hon tar illa upp av uttalandena. Utifrån det du skriver tycker jag definitivt att det verkar som att grannen har uppsåt till sin handling.

Jag vill dock tillägga att förolämpning oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) och det finns därför en risk att polisen väljer att inte gå vidare med en förundersökning om din kompis anmäler och det rubriceras som förolämpning. Däremot har hon möjlighet att själv väcka åtal och i så fall ska en skriftlig ansökan om stämning skickas in till den tingsrätt där hon bor. Stämningsansökan ska innehålla uppgifter om den tilltalade, själva brottsliga gärningen, eget anspråk och grunder för dessa, bevis och varför den tingsrätten är behörig att pröva målet (RB 47 kap. 2 §).

Om din kompis inte redan har gjort det så skulle jag främst råda henne att försöka prata med sin granne. Ifall detta inte ger resultat skulle din kompis enligt min bedömning kunna anmäla grannen för ofredande eller möjligtvis förolämpning.

Kan din kompis använda sina ljudupptagningar som bevisning?

Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att den som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Detta innebär alltså att om grannen vet om att denne spelas in eller att din kompis själv deltar i samtalet som spelas in så är det tillåtet men annars inte.

Så länge ljudupptagningarna är tillåtna och inte faller in under brottet olovlig avlyssning så kan de användas som bevisning i domstol. I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att din kompis som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som hon vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om.

Sammanfattning

Jag vill ursäkta för det långa svaret, för att underlätta kommer jag därför nu att skriva en kort sammanfattning som besvarar dina frågor.

1. Oavsett om din kompis bor i hyresrätt, bostadsrätt eller på egen fastighet så gäller generellt att rökförbud kan finnas för vissa gemensamma utrymmen men att hon får röka på sin egen tomt.

2. Utifrån din beskrivning har jag kommit fram till att grannen kan ha gjort sig skyldig till ofredande och/eller förolämpning.

3. De ljudupptagningar som din kompis har är tillåtna under förutsättning att antingen grannen är medveten om att denne spelas in eller att din kompis själv är med i ljudupptagningarna. Så länge ljudupptagningarna är tillåtna och inte utgör brottet olovlig avlyssning så får de användas som bevisning i domstol.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2030)
2021-04-08 Vem han ansvar vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet?
2021-04-02 Får obehöriga gå igenom min gård med stöd i allemansrätten?
2021-03-31 Överklaga ett planerat bygge av padelbana
2021-03-29 Hur lång är preskriptionstiden för fordringar i ett hyresförhållande?

Alla besvarade frågor (91064)