Är det tillåtet att kräva nya kompetenser av redan anställda?

FRÅGA
Hejsan,Jag har haft permanent anställning hos Postnord i 19 år. Då jag anställdes fanns det inget krav på körkort.Nu vill Postnord att alla ska nu ha körkort även de som har ett jobb där man inte kör bil.Deras resonemang är att alla oavsett arbetsuppgifter har anställts som brevbärare.De ska ge ett bidrag på 5000:- med uppvisning av ett körkort dock innan 23/12-2021. Om man inte har skaffat ett körkort innan dess får man inget bidrag och dessutom riskerar bli uppsagt enligt LAS. Hur kan det vara lagligt för ett företag att tvinga sina anställda ha en kompetens som de inte ordnar och betalar för själv? Och som inte behövs i mitt arbete?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om skydd för den anställda och andra arbetsrättsliga frågor regleras främst i Lagen om anställningsskydd (LAS), men även i praxis, och kollektivavtal.

Principen om arbetsledningsrätt

Gällande din första fråga om det är tillåtet för en arbetsgivare att kräva nya kompetenser så är svaret ja. Det är tillåtet att ex. genomföra omorganisationer på arbetsplatsen, vilket kan påverka de anställda genom att vissa tjänster försvinner eller arbetsbeskrivningar ändras. Detta följer av den arbetsrättsliga principen om arbetsgivarens rätt till arbetsledning, som innebär att arbetsgivaren inom de rättsliga ramarna får lov att utöva sin arbetsledning som hen vill.

Måste arbetsgivaren bekosta körkortsutbildning ifall de ställer upp krav på körkort?

Nej, här har Arbetsdomstolen uttalat att en arbetsgivare normalt sett inte är skyldig att tillhandahålla utbildning eller bekosta utbildning av "mer grundläggande natur" såsom till att ta körkort. Annan vidarutbildning som hör till tjänsten kan arbetsgivaren ofta inte kräva att den anställde ordnar på egen hand. Läs rättsfallet här.

Vad kan gälla i din situation?

Utifrån vad som har konstaterats ovan så verkar din arbetsgivares omorganisation helt tillåten. De är dessutom villiga att ge ett ekonomiskt bidrag till de som anpassar sig till de nya kraven.

Som du skriver så kan risken finnas för uppsägning om du efter det datumet inte har körkort (som då blir ett krav för din tjänst). Här kan jag säga två saker:

1) Arbetsgivaren bör kunna motivera ifall det ställs ett krav på körkort på din tjänst. Det är inte ok att säga upp folk enbart på grund av anledningen att de saknar kompetenser som inte ens är relevanta för tjänsten de har.

2) Om det kan motiveras, så kan du (om du fortfarande saknar körkort) riskera uppsägning pga arbetsbrist enligt 7 § LAS. En uppsägning måste alltid vara sakligt grundad, och arbetsgivaren måste först beakta turordningsreglerna i 22 § LAS. Enligt turordningen ska den som anställdes sist vara den som lämnar först. Och arbetsgivaren måste ha undersökt om det finns möjlighet att omplacera en anställd innan en uppsägning kan vara sakligt grundad. Rätten att bli omplacerad innefattar dock att man har tillräckliga kvalifikationer för en annan tjänst på arbetsplatsen. Här är det godkänt att räkna med en "upplärningstid" på max 6 månader, för att räknas som vara tillräckligt kvalificerad.

Det innebär för din del, att om risk för uppsägning pga arbetsbrist föreligger så kan din långa anställningstid vara en fördel vid turordningsreglerna. Dessutom behöver arbetsgivaren se om det finns möjlighet att omplacera dig till en tjänst där körkort inte är ett krav och som du också är behörig för.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?