Är det tillåtet att gifta sig i Sverige trots att ingen av parterna är bosatta i Sverige?

FRÅGA
Jag är svensk medborgare men har bott i England de senaste två åren och därmed skrivit ut mig ur Sverige hos Skatteverket. Jag vill nu åka till Sverige och gifta mig med min pojkvän, som är både Finsk och Amerikansk medborgare. Får vi detta, eller måste jag "flytta" tillbaka till Sverige för att kunna göra detta?Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om vem som har rätt att ingå äktenskap i Sverige.

Regleringen kring vem som har rätt att ingå äktenskap i Sverige finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den som vill ingå äktenskap i Sverige måste ha fyllt 18 år (2 kap. 1 § ÄktB). Äktenskap får inte heller ingås mellan de som är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon (2 kap. 3 § ÄktB). Det finns däremot ingen regel som säger att man måste vara bosatt i Sverige eller svensk medborgare för att få gifta sig här.

Innan man gifter sig i Sverige måste dock en prövning göras om det finns något hinder mot att man ingår äktenskap (3 kap. 1 § ÄktB). Detta görs genom att man skickar in en ansökan om hindersprövning till Skatteverket. Är man inte bosatt i Sverige behöver man även skicka in intyg till Skatteverket utfärdat av utländsk myndighet som visar att man har behörighet att ingå äktenskap, om ett sådant intyg kan anskaffas (3 kap. 2 § ÄktB). Ett sådant intyg ska i första hand komma från behörig myndighet i det land personen är bosatt i, och om detta inte är möjligt, från det land personen är medborgare i. De som ska ingå äktenskap måste även intyga om de tidigare har ingått äktenskap. Om så är fallet måste det kunna styrkas att tidigare äktenskap är upplöst, om det inte framgår av den svenska folkbokföringen eller intyg från utlandet (3 kap. 3 § andra stycket ÄktB) .

Om Skatteverket finner att inget hinder finns mot äktenskapet utfärdas hindersprövning som ger de prövade personerna rätt att gifta sig med varandra (3 kap. 4 § ÄktB).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor kring hur en hindersprövning går till, vilka dokument ni behöver skicka in till Skatteverket eller andra frågor rörande äktenskap i Sverige råder jag dig att ta kontakt med Skatteverket för ytterligare information. Det går bra ringa till deras Skatteupplysning och be att få bli kopplad till deras folkbokföringsavdelning.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1069)
2020-03-25 Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)
2020-03-24 Måste jag vara med och betala på min mans lån?
2020-03-18 Om man säljer enskild egendom- blir den nya egendomen också enskild?
2020-03-18 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (78465)