Är det tillåtet att förlänga en provanställning som varat i sex månader?

Kan ett prövningstillstånd förlängas igen med 6månader? Hej. Jag jobbar som personlig assistent . Jag har varit provanställd from 1/9-22 tom 31/3-23 och nu min arbetsgivare förlängde den med ytterligare 6 månader frk 1/4-23 tom 30/9-23. Jag skulle vilja veta om han kunde ha gjort detta och om han bröt mot lagen 6§ LAS? P.s. mitt jobb har inte förändras.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om det är tillåtet att din arbetsgivare förlänger din provanställning, som redan pågått i sex månader, med ytterligare sex månader utifrån reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån (LAS).


En provanställning ska vara som längst sex månader

En provanställning kan som huvudregel inte förlängas så att prövotiden blir längre än sex månader utan att denna automatisk övergår i en tillsvidareanställning (6 § LAS). Däremot har Arbetsdomstolen i ett fall kommit fram till att prövotiden kunde förlängas, motsvarande det en arbetstagare varit frånvarande från arbetet under prövotiden (AD 2020 nr 53). Vidare säger förarbetena till LAS att en provanställning hos samma arbetsgivare inte kan upprepas, om det inte är under speciella omständigheter så som när det rör sig om ett helt annat arbete med andra krav på arbetstagaren än de som redan prövats under prövotiden (prop. 1981/82:71 s. 49 f.).


Det finns dock möjlighet för din arbetsgivare att förlänga din provanställning

Bestämmelserna i LAS är tvingande till förmån för arbetstagaren och ett avtal är som huvudregel ogiltigt om det inskränker eller upphäver arbetstagarens rättigheter (2 a § första punkten LAS). Genom ett kollektivavtal kan man dock göra avvikelser från bestämmelsen som du nämner ovan (2 b § första stycket LAS). Detta innebär således att din arbetsgivare kan göra avvikelser från tiden för provanställning om sex månader i ett kollektivavtal.


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Det uppkommer svårigheter att göra en korrekt bedömning i ditt fall då jag inte vet om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte. Om fallet är sådant att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal som tillåter en längre provanställning än sex månader så kan det vara tillåtet för din arbetsgivare att förlänga provanställningen ytterligare efter att de sex månaderna passerat, dock inom ramen för kollektivavtalet. Observera dock att om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal är det inte tillåtet att förlänga din provanställning ytterligare efter att de sex månaderna passerat.


Mitt råd till dig är att undersöka om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal eller inte för att du ska veta hur du ska hantera frågan vidare. Normalt brukar det framgå av ditt anställningsavtal vilket kollektivavtal arbetsgivaren är ansluten till.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo