Är det tillåtet att förlänga en provanställning?

2017-11-02 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej! Jag har en kompis som har varit provanställd i 6 månader, när jag frågade honom om han var tillsvidareanställd nu när det var klart så säger han att har fått förlängd provanställning. Mina frågor är då: Borde inte provanställningen gå över till en tillsivdareanställning? Är det tillåtet att förlänga en provanställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning (6 § lagen om anställningsskydd, LAS) är en visstidsanställning, men syftet är att den efter prövotiden ska övergå i en tillsvidareanställning. Den viktigaste skillnaden mellan en provanställning och andra visstidsanställningar eller tillsvidareanställning är att provanställningar kan avslutas i förtid utan att arbetsgivaren behöver ha några specifika skäl till det. Båda parter kan avbryta anställningen utan uppsägningstid.

Huvudregeln är att en provanställning inte får vara längre än sex månader, men givetvis kortare, 6 § 1 st LAS. Om provanställningen inte har avbrutits eller sagts upp före prövotidens utgång, så går den automatiskt över i en tillsvidareanställning efter att prövotiden löpt ut, 6 § 2 st LAS.

Observera att LAS är semidispositiv vilket innebär att den kan inskränkas genom kollektivavtal. Regeln om provanställning i 6 § LAS kan alltså avtalas bort genom ett kollektivavtal (men inte på något annat sätt), vilket följer av 2 § st. 3 LAS. I kollektivavtal kan alltså avtalas om en kortare eller längre prövotid.

Provanställningen är till för att prova arbetstagaren. Det är inte möjligt att så att säga "stapla provanställningar på varandra". Så om det inte föreligger något kollektivavtal som har avtalat bort 6 § LAS och provanställningen inte har avslutats så har den alltså övergått till en tillsvidareanställning efter utgången av de sex månaderna, 6 § LAS. Då anställningen övergått till en tillsvidareanställning krävs saklig grund för uppsägning, 7 § LAS.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?