Är det tillåtet att endast anställda ena könet?

2021-11-29 i Övrigt
FRÅGA
Hej, i vajbis senaste jobbannonser söker de endast att anställa kvinnliga taxichaufförer. De marknadsför sig som taxibolag för kvinnor och barn för en säkrare färdÄr detta tillåtet?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Frågor om diskriminering på bland annat arbetsmarknaden regleras i diskrimineringslagen. I lagen framgår det att en arbetsgivare inte får diskriminera bl.a. den som söker arbete hos arbetsgivaren (2 kap. 1 §).

En form av diskriminering är s.k. direkt diskriminering, med vilket förstås att någon blir behandlad sämre än någon annan blir i en jämförbar situation om diskrimineringen har samband med exempelvis kön (1 kap. 4 §). Att lägga ut en annons där man anger att man endast anställer ena könet utgör inte diskriminering. Däremot, om man blir bortsorterad under anställningsprocessen till förmån för en kvinna just för att han är man är detta ett exempel på direkt diskriminering. Som utgångspunkt är detta inte tillåtet enligt diskrimineringslagen.

Undantaget vid positiv särbehandling

Även om något i och för sig utgör diskriminering i lagens mening kan detta ändå anses tillåtet under vissa former. En av dessa former är den så kallade positiva särbehandlingen (2 kap. 2 § andra punkten). Med positiv särbehandling förstås åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor.

Alla grader av diskriminering kan dock inte motiveras med undantaget för positiv särbehandling. Vad gäller situationer där positiv särbehandling tillämpas på arbetssökande så har det angetts i förarbetena till diskrimineringslagen att detta är möjligt när två eller flera arbetssökande har lika eller nästan lika meriter. Utrymmet för att använda undantaget vid större skillnader mellan meriterna hos de arbetssökande (till den mindre meriterades fördel) är mycket litet eller obefintligt (se förarbetet, prop. 2007/08:95 s. 166).

Sammanfattningsvis gäller alltså att det finns ett visst utrymme för att diskriminera en arbetssökande om detta utgör ett led i ett strävande efter jämställdhet. Utrymmet medger dock inte att diskriminering sker av en arbetssökande som har märkbart bättre meriter än den som diskrimineringen sker till förmån för.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1994)
2022-01-26 Var hittar man gällande lagar?
2022-01-26 Misstagsbetalning (condictio indebiti)
2022-01-22 Kan arbetsgivaren hindra en från att ha extraarbete?
2022-01-15 Kan man avtala bort lagen om anställningsskydd (LAS)?

Alla besvarade frågor (98657)