Är det tillåtet att bryta upp förråd i skyddsrum?

Är det lagligt att bryta upp och tömma andras förråd som finns i skyddsrum när skyddsrummen behöver användas? Får de som är i skyddsrummen använda saker som finns i förråden, exempelvis sovsäck och liggunderlag? Finns det krav på hur sakerna i någons förråd ska förvaras under tiden, eller kan de som iordningställer skyddsrummen ställa allt utomhus? Bor i en brf med många gamla som förmodligen inte kommer orka vara med och tömma sina förråd.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan konstateras att skyddsrum ska användas för att skydda befolkningen i händelse av krig (se 1 kap. 2 § första stycket Lag om skyddsrum). I mitt svar kommer jag därför att utgå från den teoretiska situationen att det råder krig i Sverige.


Ansvarsfrihet för gärning som begåtts i nöd

De gärningar som du beskriver (bryta upp förråd, använda andras saker osv.) skulle kunna utgöra brott i form av exempelvis skadegörelse (se 12 kap. 1 § Brottsbalken, förkortat BrB), stöld (8 kap. 1 § BrB) eller egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB). Handlingarna utgör dock inte brott om någon av de s.k. ansvarsfrihetsgrunderna i Brottsbalkens 24:e kapitel är uppfyllda.


En sådan ansvarsfrihetsgrund är nöd (se 24 kap. 4 § BrB). Enligt bestämmelsens andra stycke föreligger nöd när "… fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse." (se andra stycket). Om krig skulle bryta ut och ni därför skulle behöva använda ert skyddsrum tänker jag mig att det är sannolikt att nöd föreligger i form av i vart fall hot mot liv och hälsa. Detta innebär att de gärningar som du beskriver (ex. bryta upp förråd) inte skulle utgöra brott.


En ytterligare förutsättning är dock att gärningen anses var försvarlig - även om man befinner sig i nöd får man inte göra precis vad som helst (se 24 kap. 4 § första stycket BrB). Jag gör bedömningen att allt det du beskriver bör vara försvarligt – om man befinner sig i ett skyddsrum under krig tror jag nog att det är relativt "fritt fram" att använda sådant som finns inne i skyddsrummet om det kan hjälpa de som tagit skydd där. I en nödsituation så väger människors liv och hälsa betydligt tyngre än egendom och ev. ekonomisk skada, men det är svårt att svara på exakt vart gränsen går. Det som eventuellt inte skulle kunna anses vara försvarligt är om ni skulle ta saker som ni inte har behov av för egen vinnings skull eller om ni bryter upp förråden helt i onödan.


Skyldighet att bereda plats/ställa i ordning skyddsrum

Att tillägga är också att det enligt Lag om skyddsrum finns en skyldighet att bereda plats (se 4 kap. 3 § Lag om skyddsrum). Det finnas alltså en skyldighet att ta ut saker från skyddsrummet för att göra plats för skyddssökande människor. Det är fastighetsägarens ansvar att göra detta, man behöver alltså inte vänta på att varje individ ska komma och hämta sina egna tillhörigheter. Detta sker i antagligen i samband med att skyddsrummet ställs i ordning för användning.


Om du vill läsa mer om skyddsrum har MSB bra information på sin hemsida: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/fragor-och-svar-om-skyddsrum/


Sammanfattning

För att sammanfatta skulle jag säga att de gärningar du beskriver troligtvis skulle vara tillåtna i händelse av att ni skulle behöva använda ert skyddsrum på grund av krig.


Värt att notera är att det nog finns en ganska liten risk att någon överhuvudtaget skulle vilja anmäla och driva frågan. Jag tänker mig att krig är en sådan extrem situation att de flesta nog skulle acceptera att andra människor använder exempelvis ens sovsäck i ett skyddsrum. Den ekonomiska skada som ev. uppkommer då ni bryter upp förrådet och använder sovsäck eller liknande är ju troligtvis ganska liten. Men, som jag har beskrivit ovan, även om frågan skulle prövas rättsligt så skulle ni antagligen inte dömas för brott på grund av att ni befunnit er i en nödsituation (krig).


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo