Är det tillåtet att bara nämna konkurrenters namn i reklam?

FRÅGA
Hej! Fråga gällande marknadsföringslagen: Vi gör en annons för ett system med bild och text. I texten beskriver vi fördelarna om det system vi marknadsför, i bilden visar vi ett lapptäcke, på lapparna i täcket skulle vi vilja skriva konkurrenternas namn, är det ok? Vi skriver inget om konkurrenterna i texten. Vi använder inte deras loggor, utan skriver bara ut namnen. Tack för hjälpen!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att skissera vad som är otillåtet i marknadsföringssammanhang enligt marknadsföringslagen. Det faktum att det bara är namnen och inte loggorna som visas är inte av betydelse för det följande.

Misskreditering
Framställningar i reklam som nedvärderar konkurrenter genom att förlöjliga eller ringakta deras produkter eller verksamhet är otillåtna (5 § marknadsföringslagen). Vad man syftar på är i princip reklam som går ut på att uppmärksamma konsumenter på att konkurrenter tillhandahåller dåliga produkter.

Renommésnyltning
Reklam som anknyter till en annan näringsidkares verksamhet och produkter i syfte att ens egna produkter ska förknippas med den föregående näringsidkarens goda namn och rykte är inte tillåtet (5 § marknadsföringslagen). Det innebär att konkurrenter således inte får snylta på den positiva föreställning en viss produkt har hos konsumenter. Exempelvis har det i praxis ansetts vara renommésnyltning att marknadsföra chips under namnet Robinsonchips, just eftersom syftet varit att då förknippa chipsen med det populära programmet Robinson.

Jämförande reklam
Huvudregeln är att reklam där man jämför sig med konkurrenter och deras produkter är tillåtet. Det måste däremot uppfylla de krav som uppställs i 18 § marknadsföringslagen. Bland uppräkningen återfinns kravet på att jämförelsen inte får gå ut på att misskreditera konkurrenten, genom att exempelvis ge sken av att motpartens produkter är sämre. Jämförelsen får inte heller utgöra renommésnyltning där man försöker framhäva sin produkt genom att ge sken av att den håller måttet i förhållande till exempelvis en märkesvara eller annan produkt med gott rykte. Vidare är det inte tillåtet att utforma jämförelsen på ett sätt så att det medför risk för förväxling mellan konkurrenternas produkter och ens egna.

Vad gäller i ditt fall?
Det är svårt för mig att förutsäga hur reklamen du pratar om skulle bedömas enligt marknadsföringslagen. Jag har ett alldeles för knapphändigt informationsunderlag för att göra en helt träffsäker bedömning, då jag varken vet vad det är för typ av produkter ni marknadsför, hur reklamen ser ut i övrigt avseende texten exempelvis, samt vad lapptäcket ska representera i sammanhanget. Jag tror däremot att ni med fördel bör undvika att nämna konkurrenters namn i er reklam då det inte i egentlig mening inte krävs särskilt mycket för att reklamen då ska anses lagstridig. Jag tycker mig även ha noterat att syftet med att nämna konkurrenters namn i reklam sällan är något annat än just misskreditering och renommésnyltning av något slag, vilket innebär att det antagligen är det som är fallet här också. Mitt råd är utifrån detta att alltså undvika det.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?