Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?

FRÅGA
Hej, Jag har hört att det är olagligt att främja sexköp. Jag undrar om det är olagligt om en person skriver på internet och förespråkar att sexköp ska bli lagligt och argumenterar om fördelarna med sexköp. Räknas detta som ett främjande? Och vilket brott rör sig detta om?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är precis som du anför inte tillåtet att främja ett sexköp. I (6 kap. 12 § brottsbalken) anges att den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

Min uppfattning är dock att anföra fördelar med att legalisera sexköp på internet i sig inte är otillåtet/olagligt enligt svensk rätt. Istället torde detta omfattas av den grundlagsfästa yttrandefriheten som var och en är tillförsäkrad mot det allmänna, vilket framgår av (1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlag). Min bedömning, utan att ha mer detaljerad information beträffande den aktuella skrivningen, är att det i regel är tillåtet att föra en argumentation på internet varför sexköp bör tillåtas i Sverige. Detta innebär således att inget brott bör aktualiseras.

Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (70)
2021-10-04 Lexbase och yttrandefrihetsbrott
2021-09-04 Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?
2021-06-28 Omfattas Facebook grupper av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?
2021-06-24 Får en vän publicera bilder på sin sociala medier och vägra ta bort?

Alla besvarade frågor (96403)