Är det straffbart att sprida Covid-19?

FRÅGA
Hej en person hostar på en annan person. Den andra personen polisanmäler denna för detta då det kan vara Covid. Visst är det bara straffbart om personen verkligen har Covid och vet om detta, samt gör detta för att sprida smittan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din fråga eftersöker information gällande vilket straff som aktualiserad vid smittspridning av covid-19 samt när detta brott aktualiseras. Jag kommer i mitt svar att använda mig av smittskyddslagen och brottsbalken.


Samhällsfarlig sjukdom?

Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen. Med samhällsfarliga sjukdomar avses sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfuktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Som allmänfarliga sjukdomar avses även smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade, detta finner vi i 1 kap 3 § smittskyddslagen.

Man kan på folkhälsomyndighetens hemsida finns vilka sjukdomar som klassas som samhällsfarliga.


Skyldigheter som enskild

Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, detta finner vi i 2 kap 1 § smittskyddslagen.

Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk, detta finner vi i 2 kap 2 § 1 st smittskyddslagen.

Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma, detta finner vi i 2 kap 2 § 2 st smittskyddslagen.


Juridiska konsekvenser

Av brottet misshandel följer det att om man tillfogar annan sjukdom kan man dömas för misshandel. I rekvisitet sjukdom faller allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom in, detta finner vi i 3 kap 5 § brottsbalken.

Sammanfattning

Individer i samhället som misstänks bära på smittan har en skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att minimera spridning. Om man är bekräftad covid-19 smittad är man skyldig att informera alla som man kommer i kontakt med.

Det som kan hända om brottsmisstänkte har uppsåt att smitta andra med coronaviruset kan personen i fråga bli anmäld för misshandel.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.


Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (453)
2021-12-06 Hur gör man en polisanmälan?
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?

Alla besvarade frågor (97717)