Är det straffbart att öva på att göra fällor?

FRÅGA
Är det straffbart att öva på att göra fällor?I en nödsituation antar jag att jag är straffbefriad om jag med olika improviserade medel gör fällor för att fånga djur.Men om jag vill öva på detta i vardagen, vad gäller då?Är det ok så länge jag monterar ner fällan direkt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som kan aktualiseras om du övar på att sätta upp djurfällor är framkallade av fara för annan som regleras i BrB 3:9. För att bestämmelsen ska vara uppfylld krävs att gärningsmannen av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Det ska vara fråga om konkret fara för att 3:9 ska bli aktuell vilket i princip innebär att en person ska hamna i farozonen, exempelvis om någon passerar förbi stället där du monterat djurfällan. Uppsår aldrig ett faroläge blir däremot inte bestämmelsen tillämplig och det bör därför inte vara ett brott enligt BrB 3:9. Enligt NJA 2008 s 1060 ansågs inte framkallande av fara för annan vara aktuellt när den tilltalade hade lagt ut spikar på vägen eftersom det funnits en varningsskylt och det varit ljust ute.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (459)
2022-01-14 Ringa misshandel
2022-01-09 Hur lång är preskriptionstiden för brottet vållande till kroppsskada?
2021-12-31 Är det tillåtet att beställa mord?
2021-12-28 Straffansvar på grund av död till följd av missinformation

Alla besvarade frågor (98465)