Är det straffbart att öva på att göra fällor?

FRÅGA
Är det straffbart att öva på att göra fällor?I en nödsituation antar jag att jag är straffbefriad om jag med olika improviserade medel gör fällor för att fånga djur.Men om jag vill öva på detta i vardagen, vad gäller då?Är det ok så länge jag monterar ner fällan direkt?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det brott som kan aktualiseras om du övar på att sätta upp djurfällor är framkallade av fara för annan som regleras i BrB 3:9. För att bestämmelsen ska vara uppfylld krävs att gärningsmannen av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Det ska vara fråga om konkret fara för att 3:9 ska bli aktuell vilket i princip innebär att en person ska hamna i farozonen, exempelvis om någon passerar förbi stället där du monterat djurfällan. Uppsår aldrig ett faroläge blir däremot inte bestämmelsen tillämplig och det bör därför inte vara ett brott enligt BrB 3:9. Enligt NJA 2008 s 1060 ansågs inte framkallande av fara för annan vara aktuellt när den tilltalade hade lagt ut spikar på vägen eftersom det funnits en varningsskylt och det varit ljust ute.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (439)
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?
2021-07-04 Vad krävs för att dömas för misshandel?
2021-07-04 Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

Alla besvarade frågor (94234)