Är det skillnad på dom och beslut?

2019-01-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är det skillnad på dom och beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågan om rättens avgörande ska ha formen av dom eller ska ske i formen som beslut framgår bland annat av 17 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). De olika avgörandena skiljs åt utifrån sitt sakliga innehåll. Dom är avgörande av själva saken, det vill säga slutlig prövning av rättsförhållande som tvisten avser, exempelvis om skadeståndsskyldighet föreligger. Annat avgörande än i sak, betecknas beslut. Ett slutligt beslut, innebär att domstolen skiljer sig från målet utan att göra någon prövning av saken. Detta framgår av sista meningen i samma paragraf som ovan. Det kan vara exempelvis när domstolen avskriver ett mål, avvisar talan på någon grund, exempelvis rättegångshinder, eller när Hovrätten eller Högsta domstolen inte meddelar prövningstillstånd. Rättegångshinder är omständigheter som hindrar en domstols att handlägga ett mål.

När parter träffar en förlikning och rätten stadsfester denna blir rättens avgörande en dom, se 17 kap. 6 § Det är alltså en dom utan materiell prövning.

I förvaltningsprocesslagen (FPL) framgår det att rättens avgörande av saken betecknas som dom, 30 § FPL och 10 § Förordning om mål i allmän förvaltningsdomstol. Annat avgöranden av mål än i sak, betecknas beslut, 28 § FPL. Det kan exempelvis vara inhibition (beslut som annars gäller omedelbart ska avvaktas med att utföras) och övriga interimistiska beslut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69223)