Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?

FRÅGA
Jag har en fråga om s.k. "kränkande fotografering". Jag har en kompis som ibland fotograferar sina vuxna gäster till trots för att de inte samtycker till det. Ofta i integritetskränkande situationer. Han tar emellertid bilderna helt öppet, dvs. det sker aldrig i hemlighet. Min fråga är: Är fotograferingen olovlig när han utan samtycke, men helt öppet, fotograferar andra i kränkande situationer i sin bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

Kränkande fotografering

Huvudregeln är att det är tillåtet att filma och fotografera andra personer utan deras samtycke. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som regleras i brottsbalken (BrB). I det fall fotograferingen innebär att en person i smyg fotograferar eller filmar någon som befinner sig i privata utrymmen såsom i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum, kan man göra sig skyldig till kränkande fotografering 4 kap. 6a § BrB.

Att fotograferingen ska ha skett i hemlighet innebär att den tekniska utrustningen (t.ex. mobil) hålls helt dold för den fotograferade (i detta fall gästerna), eller att personen varit omedveten om att kameran är igång. Det är även möjligt att fotograferingen sker öppet, men att den fotograferade inte uppfattar att han eller hon blivit fotograferad.

Ofredande

I en situation där fotograferingen/filmningen är tillåten, kan sättet att filma/fotografera på ändå vara brottsligt. Om en person utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande på ett sätt som är ägnat att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt kan man göra sig skyldig till ofredande 4 kap. 7 § BrB. Det kan till exempel vara att man vid upprepade tillfällen är närgången och fotograferar någon.

Din situation

Det är svårt att göra en bedömning om vad som gäller i den ovan nämnda situationen då det inte framgår klart och tydligt huruvida fotograferingen skett i hemlighet. I det fall gästerna har varit helt omedvetna om att kameran är igång kan det röra sig om kränkande fotografering. Det kan även innebära ett ofredande ifall personen i fråga har haft ett syfte att kränka gästerna.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sara Djogic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1233)
2021-10-28 Tränga sig före i kö, brottsligt?
2021-10-27 Oönskade besök i bostaden
2021-10-27 Är det olagligt att smygfilma någon under samlag?
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande

Alla besvarade frågor (96614)