Är det olagligt att ta ut ersättning för överlåtelse av hyreskontrakt?

2019-02-10 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Vilka lagar reglerar/förbjuder handel med hyreskontrakt?När blev det straffbart?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken. I 12 kap. 65 § anges att villkor om särskild ersättning för upplåtelse av bostadsrättslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätten till sådan lägenhet är straffbart, så länge det inte är av ringa betydelse.

Förbudet gäller i princip varje villkor som innebär att hyresgästen kommer att betala annan ersättning än sådan hyra som anges i 12 kap. 19 § jordabalken. Ett krav på att ersättningen faktiskt kommit att betalas finns inte, brottet anses alltså fullbordat då villkoret om ersättning uppställs.

Bestämmelsen kom till i sin första utformning 1973 och har senare fått ändringar. Till exempel har en skärpning av straffen skett.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1184)
2019-07-15 Vad händer om man inte avtalat om förlängning av hyrestid?
2019-07-10 Vad krävs för att hyra ut enligt privatuthyrningslagen?
2019-07-09 Uppsägningstid av hyresrätt
2019-07-04 Vad händer med hyresavtalet om hyresvärden avlider?

Alla besvarade frågor (71168)