Är det olagligt att ta sönder ett hänglås?

FRÅGA
Min man har hänglås på vårt gemensama hus för att hindra mig att komma in och ta mina personliga saker. Får jag enligt lagen ta sönder hånglåset? utan att göra något brott. Har fortfarande nyckel till dörren men hånglåset stoppar mig från att öppna
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begår något brott genom att ta sönder hänglåset. Regler om brott hittas i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om det utgör något brott för att sedan gå vidare till att berätta vad du kan göra nu.

Är det ett brott att ta sönder hänglåset?
Det korta svaret på frågan är ja, det är ett brott att förstöra annans egendom. Det finns ett brott som heter skadegörelse och det begår en person som förstör eller skadar annans egendom (12 kap 1 § brottsbalken). Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år. Om skadegörelsen är av mindre allvarlig art kan man dömas till ringa skadegörelse och då är straffet böter eller fängelse i högst 6 mån (12 kap 2 § brottsbalken). Om du skulle förstöra hänglåset kan du alltså göra dig skyldig till skadegörelse eller ringa skadegörelse.

Det ska också tilläggas att om du skulle bryta upp hänglåset och gå in och ta tillbaka dina saker kan det göra att du begår ett brott som kallas självtäkt. Brottet självtäkt begår en person som är ägare till en sak som någon annan har i sin besittning och på egen hand försöker få tillbaka saken utan hjälp av polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet (8 kap 9 § brottsbalken). Straffet för självtäkt är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Svaret på din fråga är alltså att om du tar sönder hänglåset kan du göra dig skyldig till brottet skadegörelse och om du tar tillbaka dina saker kan du göra dig skyldig till självtäkt.

Vad kan du göra nu?
Det är självklart inte okej av din man att låsa in dina saker och det kan utgöra en rad olika brott från hans sida. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av polisen eller kronofogdemyndigheten för att få dina saker tillbaka så att du inte riskerar att begå ett brott själv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (96)
2019-10-31 Påföljd efter att ha repat en bil
2019-10-15 Skada på egendom - brott?
2019-09-23 Kasta över äpplen på grannens tomt
2019-08-22 Vad är påföljden vid skadegörelse?

Alla besvarade frågor (74742)