Är det olagligt att spela in telefonsamtal, eller finns undantag?

FRÅGA
Hej.. Vill spela in samtal mellan mitt ex och mej/min dotter men är det lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottsbalken (BrB) regleras vad som är att anse som brottsligt. Och i 4 kap. BrB finns särskilda bestämmelser om brott mot frihet och frid - däribland avlyssning, det vill säga även telefonavlyssning omfattas.

Vad säger lagen om telefonavlyssning?

Att spela in ett telefonsamtal är som huvudregel brottsligt, även kallat olovlig avlyssning (4 kap 9 a § BrB). Av bestämmelsen framgår att om man exempelvis olovligen avlyssnar eller spelar in ett telefonsamtal, utan att själv delta i det, kan göra sig skyldig till olovlig avlyssning.

Motsatsvis - andra regler

Motsatsvis innebär bestämmelsen att om du däremot själv deltar i samtalet, har du rätt att spela in telefonsamtalet - utan att göra dig skyldig till ett brott; olovlig avlyssning. Det finns inte reglerat i brottsbalken att det är olagligt att spela in samtal där man själv medverkar i. Men om du inte själv medverkar i samtalet, men däremot har någon av de som ska delta i samtalet godkännande att spela in telefonsamtalet - är det okej. Jämför (4 kap. 9 a § BrB).

Skulle du alltså spela in ett telefonsamtal mellan två personer som inte är medveten om det - kan du göra dig skyldig till olovlig avlyssning. Vidare gällare att även om du spelar in ett samtal mellan två personer utan att någon av de är medveten om det - men i efterhand berättar om det och får den enes samtycke, är det inget olovligt inspelande/avlyssnade.

Sammanfattningsvis: huvudregeln är att det är olagligt att avlyssna exempelvis telefonsamtal, men om du däremot deltar i samtalet, eller har fått godkännande av någon som kommer att delta i samtalet att spela in samtalet, är det alltså inte olagligt. Saknar du dock godkännande och inte deltar, kan du med andra ord göra dig skyldig till olovlig avlyssning.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84286)