Är det olagligt att smygfilma samlag?

FRÅGA
Min kille filmade in mig på smyg vid samlag mer en gång, kan jag då polisanmäla honom för det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). Enligt 4 kap. 6 a § BrB stadgas det att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

Det avgörande är om filmningen skett i en persons privata sfär (t.ex. i din bostad, ditt sovrum eller i en miljö som är avsedd för privata förhållanden). Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2018 s. 844, är en förutsättning för straffansvar att du inte var medveten om att du blev filmad. Den tekniska utrustningen ska ha hållits dold från dig eller i vart fall så ska du ha varit omedveten om att den var igång.

Sammanfattningsvis kan filmningen utgöra ett brott om samtliga förutsättningar är uppfyllda, i vilket fall råder jag dig att kontakta polisen och eventuellt göra en polisanmälan.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Noa Shasavar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96470)