Är det olagligt att slåss i frivilliga slagsmål?

Vad säger lagen om frivilliga slagsmål? Exempelvis fight club m.m.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det bryter mot någon lag att anordna slagsmål. Att slåss utgör misshandel, som är ett brott i Brottsbalken 3 kap 5 §. Det är alltså olagligt, men ibland kan det finnas undantag.

I vissa fall kan handlingarna som tekniskt sett är brottsliga vara rättfärdiga enligt brottsbalken 24 kapitel. En sådan situation är då samtycke föreligger, det vill säga att man frivilligt går med på något (BrB 24 kap 7 §).

Dock kan man inte samtycka till mer än ringa misshandel. Som en riktlinje kan sägas att slag med öppen hand typiskt sett är ringa misshandel, medan ett knytnävsslag är misshandel av normalgraden. Slagsmål i en "fight club"-liknande situation lär vara misshandel av normalgraden eller till och med grov misshandel. Därför är det olagligt, och räknas som misshandel även om båda parter har samtyckt.

Boxningsmatcher och liknande är tillåtet under det som kallas "social adekvans", som är en oskriven undantagsregel. Det innebär att det egentligen skulle kunna utgöra brott, men att det handlar om situationer som anses vara socialt acceptabla. Att anordna egna slagsmål lär dock inte heller räknas som socialt adekvat, eftersom det till skillnad från i t ex sporter inte finns tydliga regler, domare och sjukvårdspersonal på plats.

Som svar på din fråga är det alltså olagligt att slåss i frivilliga slagsmål eftersom det utgör misshandel.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo