Är det olagligt att sälja tobak som minderårig?

2020-01-18 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att sälja tobak som minderårig till andra minderåriga? Isåfall, vilket straff får man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I den nya lagen om tobak och liknande produkter står det att det är förbjudet att sälja tobak till den som inte fyllt 18 år och den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 år (5 kap. 18 §). Det följer av lagen att endast den som har tillstånd att får bedriva handel med tobaksvaror (5 kap. 1 §). Det framgår även att den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror ska utöva särskild kontroll över försäljningen (5 kap. 6 §), samt ska ge personalen den information som behövs för att lagen ska kunna följas (5 kap. 12 §). Det följer av lagen att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut tobak i strid med 5 kap. 18 § ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (10 kap. 2 § 2 st.). Därigenom kan man argumentera för om det är lämpligt att någon som är under 18 år själv ska stå i kassan och sälja tobak, trots att det inte finns något uttryckligt förbud mot det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (808)
2020-07-31 Påstått sexualbrott och falsk tillvitelse
2020-07-31 Att bjuda personer under 20 års åldern?
2020-07-31 Är det olagligt för en 16-åring att ta med sig alkohol från Danmark till Sverige?
2020-07-31 Kan man köpa läkemedel från England efter de gått ur EU?

Alla besvarade frågor (82582)