Är det olagligt att hota att döda någon annans hundar?

Hej

Mina hundar blev hotade av en man att han ska döda de. Vid en polisanmäla om hot förklarade polisen att anmälan görs om hotet är riktat mot mig och hundar är ens saker. Jag kan inte anmäla personen först brott har hänt , vilket tycker jag är jättefel En anmäla om hot är att förebygga brott

Vad är det som krävs för att skydda sina hundar

Tack på förhand

En besviken orolig och arg hundägare

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig reglering

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken (1962:700). Det här innebär att det är möjligt att mannen som hotade att döda dina hundar kan ha gjort sig skyldig till brott, om hotet om att döda dina hundar var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Rekvisitet "ägnat att framkalla allvarlig rädsla (...)" innebär att det ska göras en bedömning av de faktiska omständigheterna när mannen uttalade hotet till dig om att döda dina hundar. Det betyder t.ex. att om du inte skulle ha uppfattat hotet som allvarlig menat, hade det rekvisitet inte varit uppfyllt och således inte utgjort ett brott.

Slutsats

Enligt din beskrivning så är det möjligt att du har utsatts för ett olaga hot av mannen. Det spelar ingen roll i ditt fall att hotet riktas mot dina hundar, eftersom hot om att skada din egendom, dvs. att döda dina djur i det här fallet, även omfattas av bestämmelsen. Det kan således ifrågasättas varför polisen inte vill hantera din anmälan, däremot kan jag inte utifrån din information göra en fullständig bedömning av polisens agerande/situationen eftersom jag inte känner till alla omständigheter. Mitt tips till dig skulle helt enkelt vara att kontakta polisen igen. Om du vill ha något konkret att hänvisa till om att olaga hot även omfattar hot mot någons djur, kan du hänvisa till deras egen hemsida här.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till samt ta hand om dig och dina hundar! MVH

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo