Är det olagligt att beställa mord på någon och vad bör man göra om man är utsatt?

FRÅGA
Hej undrar vad som händer om någon går till en och beställer ett mord alltså att denna person vill att en annan person ska dö detta låter hätskt men en vän till mig är utsatt är det olagligt eller vad ska vi göramvhlin
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad det finns för juridiska konsekvenser för någon som "beställer" ett mord på en annan människa.

Vad säger lagen?

Frågor som rör brott och straff regleras bland annat i brottsbalken (BrB), och det är här vi söker svaret på din fråga.

I detta fall är det framförallt brotten anstiftan eller stämpling till mord som kan komma att bli aktuella.

Stämpling till mord

Stämpling regleras i 23:2 3 st BrB och blir aktuellt om någon i samråd med någon annan beslutar om att utföra en viss gärning eller att försöka övertala någon att begå gärningen. Det är inte alla brott som det är straffbart att förmå någon att göra på det här sättet, utan det krävs att det är särskilt föreskrivet. I praktiken innebär detta att det är för de grövre brotten som ansvar för stämpling kan bli aktuellt. Mord är ett sådant brott vilket framgår av 3:11 BrB.

Anstiftan till mord

Anstiftan regleras 23:4 2 st BrB. Enligt denna bestämmelse döms man för anstiftan till brott om man försökt övertala någon att begå ett brott och denna person sedan faktiskt försökt begå brottet eller lyckats begå brottet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det antagligen i detta fall rör sig om ett fall av stämpling till mord. Jag utgår från att det inte faktiskt skett något mord eller mordförsök. Om din vän är utsatt bör hon så snart som möjligt vända sig till polisen för hjälp. För stämpling till mord kan man dömas till fängelse.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (383)
2020-11-29 Vållande till annans död vid olycka?
2020-11-26 Är uppmaning till självmord kriminaliserat?
2020-11-25 Åtal gällande vållande till kroppsskada
2020-11-10 Hur lång tid efter brott kan man anmäla?

Alla besvarade frågor (86603)