Är det olagligt att avslöja prov

2018-09-30 i Sekretess
FRÅGA
Är det olagligt att fotografera/avslöja prov i grundskolan(högstadiet) genom att berätta för sina kompisar.Jag vet att det är kriminellt att avslöja NP enligt 17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) men gäller detta prov skapade av en lärare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen du nämner i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns till för att skydda olika myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll och annan tillsyn. Skolverket, en myndighet, använder sig av de nationella proven för att utvärdera det svenska skolväsendet, en typ av tillsyn. Om de nationella proven inte var sekretessbelagda, och istället tillgängliga för allmänheten, skulle underlaget för utvärderingen inte vara tillförlitligt. Ett prov som har skapats av en lärare har inte syftet att utvärdera skolväsendet, utan fungerar snarare som en utvärdering av om den enskilda eleven uppnår kunskapsmålen i ämnet. Bestämmelsen i OSL är inte tillämplig på prov som har skapats av en lärare på en enskild skola, alltså är det inte olagligt att bryta "sekretessen" genom att fotografera eller avslöja provet. Däremot är det troligt att den enskilda skolan har ordningsregler som reglerar vilka konsekvenser fusk får.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Johanna Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll