Är det okej för arbetsgivaren att efter 1 års vikariat provanställa personen?

Hej!

Jag har jobbat som vikarie på en skola i 1 år. Nu vill dom anställa mig tillsvidare...men med 6 månaders provanställning. Får dom göra så? Det är en privatskola i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arbetsrättslig karaktär och regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

Tidsbegränsad anställning

Provanställning är en tillåten form av tidsbegränsad anställning som får belöpa på maximalt sex månader (6 § LAS). En förutsättning för att man ska få använda provanställning är dock att det finns ett prövokrav. Har man arbetat innan hos arbetsgivaren är prövokravet kanske mindre, men man kan ändå tänka sig att man får nya arbetsuppgifter som kan behöva prövas. Det är inte möjligt att genom domstol överpröva det större eller mindre behov av en provanställning som kan anses föreligga i en viss situation. Det finns dock exempel på praxis där Arbetsdomstolen (AD) ansett att det varit uppenbart omotiverat med en provanställning (se AD 1991 nr 40). I detta fall hade arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i 19 år utan klagomål och sedan ville de provanställa arbetstagaren. AD sa att detta var uppenbart omotiverat och det var inte en okej provanställning.

Sammanfattning

Det är arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger prövobehov eller inte generellt sett. Provanställning är en enligt lagen accepterad form av tidsbegränsad anställning. Även om det finns exempel i praxis där man kommit fram till att det är omotiverat med provanställning är det i undantagsfall och den starka huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bestämmer om det är motiverat eller inte.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”