Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om jag har rätt att ta mig in med våld i någon annans fastighet eller kvarvara med våld i någon annans fastighet om syftet är att återta min egendom som där finns? Eller är det hemfridsbrott om den som bor i fastigheten inte släpper in mig eller vill att jag ska gå, trots att min egendom där finns?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag besvarar två frågor. Den första frågan är om det är tillåtet att ta tillbaka sin egendom från någon utan den personens tillåtelse. Den andra frågan är om det är en anledning som gör det tillåtet att gå in i någon annans hem utan den personens tillåtelse.

Självtäkt

Det kan verka logiskt att man får ta tillbaka det som någon har tagit från en, men så är det inte i lagens ögon. Man har inte rätt att ta något från någon annan, även om det är ens egendom. Brottet kallas för självtäkt (BrB 8:9).

Hemfridsbrott

Om du tar dig in eller stannar i någon annans hem utan tillåtelse från den som bor där är det hemfridsbrott (BrB 4:6).

Våld

Om du tar dig in med våld i någon annans fastighet kan det vara skadegörelse om du förstör eller skadar annans egendom på ett sätt som är en nackdel för dem (BrB 12:1). Exempelvis att förstöra ett lås genom att dyrka upp det vore skadegörelse.

Om du stannar i den andras hem "med våld" kan du göra dig skyldig till andra brott beroende på hur du gör det. Om du antastar någon fysiskt, eller utsätter någon för störande kontakter, eller på något annat sätt beter dig hänsynslöst kan det vara ofredande (BrB 4:7). En förutsättning är då att det du gör typiskt sett leder till att den utsattes frid kränks på ett kännbart sätt (BrB 4:7).

Om du gör illa någon så att de skadas eller får ont, eller försätts i vanmakt, så kan det vara fråga om misshandel (BrB 3:5). Vanmakt betyder att man inte har någon kroppslig kontroll. Medvetslöshet, sömn eller total berusning av narkotika eller alkohol är exempel på vanmakt.

Ansvarsfrihet

Det finns vissa situationer som är undantag från vanliga regler om brott. Då leder något som annars räknas som brott inte till ansvar. Sådana grunder för att befrias från ansvar är rätt till nödvärn (BrB 24:1), nöd (BrB 24:4), samtycke (BrB 24:7), att man begår gärningen på order (BrB 24:8) eller om det är oklart om det var otillåtet (BrB 24:9). Respektive grund har egna, ofta högt ställda, specifika krav för att det ska räknas som en grund. Det betyder inte att det är tillåtet att ta annans egendom, exempelvis en hamburgare, för att man tycker att man är i nöd för att man är så sugen på hamburgare. Det är fortfarande då fråga om ringa stöld av hamburgare (BrB 8:2).

I det här fallet är min bedömning att ingen av ansvarsfrihetsgrunderna gäller. Den grund som du skriver i frågan är att du vill gå in och ta något som är ditt. Det ensamt är inte någon grund för att frias från ansvar.

Sammanfattning

Det är inte tillåtet att ta något utan tillåtelse, inte ens när det är ens egen egendom. Brottet kallas för självtäkt (BrB 8:9). Det är inte heller tillåtet att ta sig in i någon annans hem utan den personens tillåtelse. Det brottet kallas för hemfridsbrott (BrB 4:6). Om du utövar våld kan det bli fråga om skadegörelse (BrB 12:1), ofredande (BrB 4:7) eller misshandel (BrB 3:5). Det finns tillfällen då det är tillåtet att begå brott. Ingen av de omständigheterna verkar gälla i det här fallet utifrån din fråga. Det är juristens jobb att bedöma alla omständigheter, men utifrån den kortfattade frågan är det vad jag kan säga nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felix Höglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95746)