Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år?

FRÅGA
Är det ok att min pappa läser min mail när jag är under 18 år.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då det du beskriver utgör ett eventuellt brott mot din rätt till frihet kikar vi närmare på brottsbalken (BrB) och eftersom du uppger att du är minderårig, barnkonventionen.

Eventuellt dataintrång

Din pappa riskerar att göra sig skyldig till brottet dataintrång, om han läser din mejl utan att först be dig om lov (4 kap. 9c § BrB).

Nu vet inte jag hur ofta eller hur många gånger din pappa läst din mejl, men att vid upprepade tillfällen gå in och läsa din mejl endast för att övervaka dig utan misstanke om att du gör något som skulle kunna skada dig borde inte vara tillåtet.

Kan vara försvarligt

I vissa fall kan det anses försvarligt, exempelvis om din pappa läser din mejl med misstanke om att du gör något som skulle kunna vara skadligt för dig, men då borde din pappa göra detta syfte klart för dig (artikel 16 barnkonventionen, alternativt 24 kap. 4 § BrB).

Mina råd

Om du upplever din pappas beteende som integritetskränkande bör du prata med din pappa eller annan vuxen i din närhet om detta, alternativt kontakta polisen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en god fortsättning!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84313)