Är det ok att bryta patientsekretess vid misstanke om brott

FRÅGA
Hej! Jag arbetar på ett sjukhus. En av våra patienter brukar surfa på terrorisrsidor och verkar sympatisera med IS. Får vi informera polisen om detta?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Sjukvårdspersonal omfattas av sekretessbestämmelser för att skydda patienter, 6 kap 12 §, Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, se här. Sekretess innebär att det föreligger ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnandet av allmän handling eller på annat sätt, 3 kap 1 § Offelighets- och Sekretesslag (2009:400), OSL, se här. För sjukvården så omfattas sekretessen dessutom av röjande av uppgift om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 25 kap 1 §, OSL.

Sjukvårdspersonal får bryta sekretessen vid misstanke om brott när det gäller trafiknykterhetsbrott som antingen kommer att begås eller redan begås av patient, 10 kap 19 §, OSL, och då anmäla detta till Polisen. Vidare får ni lämna upp uppgifter om dessa begärs av domstol, åklagare eller Socialstyrelsen (samt andra specialfall), 6 kap 15 §, PSL.

Sammanfattningsvis får vårpersonal inte bryta sekretessen gentemot patient i dagsläget grundat på misstanke om terroristbrott. Däremot så ligger det förslag hos Regeringen om att få bryta patientsekretessen vid misstanke om terroristbrott, men det har inte behandlats klart och ingen ändring i lagen har ännu skett.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94564)