Är det någon skillnad vad gäller säljarens ansvar för fel i fastigheter respektive bostadsrätter?

2019-03-07 i Köplagen
FRÅGA
Hej, bor i en bostadsrätt och undrar om jag där kan bli ansvarig för typ "dolda fel" precis som i ett hus? Vi har haft problem med avlopp som efter våra besiktningar, av byggaren, åtgärdats med att ta bort snålspolning på toalett. Om vi, när vi flyttar, missar att påtala detta och köparna byter toastol till en snålspolande skulle ju problemet kunna dyka upp igen. Kan vi då stå ansvariga för detta?//Peter
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Olika regelverk gäller

När man säljer en bostadsrätt så omfattas försäljningen av köplagen. Detta till skillnad från försäljningar av fastigheter där det istället är jordabalkens regler som gäller. Även om olika regelverk gäller för försäljning av bostadsrätter respektive fastigheter så är det relativt likalydande principer som framträder i bägge fallen.

Fel i fastigheter och bostadsrätter

När man säljer en fastighet kan man som bekant bli ansvarig för så kallade dolda fel. Anledningen till att felen kallas för just dolda är att det endast är sådana fel som en köpare inte borde ha upptäckt vid en grundlig undersökning av fastigheten som kan göras gällande. Huruvida en köpare av en fastighet kan hålla säljaren ansvarig är alltså beroende av om köparen kan sägas ha uppfyllt sin undersökningsplikt i samband med köpet.

Principiellt gäller samma sak för bostadsrätter. Sådana fel som köparen inte känner till och inte heller borde känna till kan köparen hålla säljaren ansvarig för. Det finns dock vissa skillnader som bör beaktas.

Lägre undersökningsplikt för bostadsrätter

Precis som för fastigheter kan en säljare av en bostadsrätt bli ansvarig för fel i bostadsrätten. En skillnad som man dock bör vara vaksam på är att köplagens regler om undersökningsplikt är betydligt snällare mot köparen är vad jordabalkens regler är. Med andra ord så har en köpare av en bostadsrätt en mindre undersökningsplikt än en köpare av en fastighet, och kan alltså i högre utsträckning ställa krav mot en säljare för olika fel i bostadsrätten. För att undvika ansvar för olika typer av fel när man säljer en bostadsrätt bör man då som säljare vara noga med att informera i så hög utsträckning som möjligt om de olika fel eller skavanker som bostadsrätten är behäftad med.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (988)
2019-06-17 Dolt fel vid köp av en begagnad bil
2019-06-15 Köp av bil i befintligt skick - säljarens lämnade uppgifter
2019-06-13 Vad kan man göra om egendom som man har avtalat om att få köpa säljs till någon annan?
2019-06-11 Säljarens ansvar när såld bil visar sig vara felaktig

Alla besvarade frågor (69983)