Är det möjligt med tvångsförsäljning då en delägare inte vill sälja?

Hej, jag o tillsammans med två bröder äger ett hus på ett änge på Gotland. Min äldsta bror äger 50 % och vill sälja jag äger 25 % och vill sälja . Samt mellanbrodern äger 25% men vägrar sälja . Han är själv där, max en vecka varje år,men väl fortsätta att hyra ut sin månad till sina grannar och vägrar därför att sälja.

Jag var i kontakt med en advokat för ett år sedan. Hon påstod att samtliga delägare måste skriva på för att en försäljning skall komma till stånd. Alternativt att brodern får lösa ut de andra två. Vilket han inte kan/ eller vill.

De två sv oss dom vill sälja huset har hävdat änget 10.000 kvadrat meter i 30 år. Men mellanbrodern har inte lagt två strån i kors.

Skulle vara tacksam att få reda på vad lagen säger och vad man har att rätta dig efter .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni är tre stycken som är samägare till bostaden. Om du och din äldsta bror kan få till en försäljning beror lite på om ni har avtalat något speciellt eller inte. Det finns nämligen en lag som säger att om en samägare till egendom vill sälja denna har hen rätt att vända sig till rätten (6 § lag om samäganderätt). Rätten kan sedan förordna om att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Du och din bror kan alltså vända er till tingsrätten där ni bor och be dem förordna om försäljning. Det finns två olika tillfällen då ett sådan förordnande inte är möjligt och det inte blir någon försäljning:

-Om ni har avtalat om att försäljning inte kan komma till stånd utan allas tillstånd

-Eller om er bror visar synnerliga skäl för anstånd.

Sådana synnerliga skäl skulle t.ex. kunna föreligga om det är särskilt dåligt konjunkturläge eller om affären av andra anledningar skulle vara förlustbringande (NJA 1974 s. 490). Så länge ni inte har avtalat om något särskilt och det inte föreligger synnerliga skäl till varför en försäljning inte skulle vara lämplig bör du och din bror kunna få till en försäljning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000