Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

FRÅGA
Hej!Vi ska skiljas och jag undrar om vi i bodelningen kan skriva att vi gjort upp i godo gällande privat pensionssparande och ett mindre arv som jag fått efter min mamma. Alltså att detta inte ska delas mellan oss eller måste vi först skriva ett äktenskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad gäller för pensionssparande vid bodelning generellt?

Som utgångspunkt så ska inte makars tjänstepension ingå vid bodelningen vilket till stor del har att göra med hur pensionsavtalet är utformat men också för att detta är rättigheter som är kopplade till er personligen (10 kap. 3 § ÄktB). Det som du och din make har sparat privat till den kommande pensionen kan dock komma att bli föremål för bodelning om ni inte på förhand har upprättat ett avtal angående detta.

Är det möjligt för makar att upprätta ett avtal som rör kommande bodelning?

Om du och din make önskar upprätta ett avtal där ni på förhand kommer överens om att ert privata pensionssparande inte ska ingå i bodelningen så kan ni upprätta ett föravtal (9 kap. 13 § första stycket ÄktB). För att detta avtalet ska kunna göras giltigt ska det upprättas skriftligt och även undertecknas av dig samt din make. Denna formen av avtal är möjlig att upprätta inför en förestående bodelning vilket innebär att ni skriver under det först efter att ni ansökt om skilsmässa och behöver då, till skillnad från ett äktenskapsförord, inte skicka in detta till Skatteverket. I samma avtal kan ni även ange att det arv som du fått efter din mamma inte heller ska ingå vid en kommande bodelning.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll