FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess14/11/2022

Är det möjligt för en lag att omfattas av sekretess?

Lagen (1974:13 ) om vissa anställningsfrämjande åtgärder Hej Inför planerade förhandlingar med en arbetsgivare frågade jag Arbetsförmedlingen om lagen tillämpas i praktiken Fick svar att lagar är sekretessbelagda och därför Arbetsförmedlingen inte kan svara på frågan Är det sant ? Är vissa lagar offentliga och andra sekretessbelagda?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och lagen om företagshemligheter

Är vissa lagar offentliga och andra sekretessbelagda?

Alla lagar i Sverige publiceras i Svensk författningssamling, som numera är en digital databas, och är offentliga. Det går även att söka sig till specifika lagar på bl.a. riksdagens hemsida eller lagen.nu. Du kan t.ex. hitta lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (främjandelagen) här

Att lagar ska vara offentliga utgör grunden för den svenska rättssäkerheten och demokratin. Om Sveriges lagar inte hade varit offentliga hade medborgare inte vetat när de överträdde en lag vilket hade lett till ett liv innehållandes oro och rädsla för bl.a. straff och andra påföljder. Offentligheten och därmed förutsebarheten är central för ett demokratiskt samhälle. 

Vad jag tror att Arbetsförmedlingen istället menar

En lag kan alltså inte i sig omfattas av sekretess. Däremot är det fortfarande möjligt att Arbetsförmedlingen inte kan svara på din fråga om hur ofta främjandelagen tillämpas i praktiken på grund av att de handlingar som hade utgjort underlag för att besvara frågan, t.ex. skriftliga underrättelser om varsling med mera, omfattas av sekretess. 

Vad gäller angående sekretess?

Utgångspunkten i svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga (2 kap 1 § TF). Med allmän handling avses en handling som förvaras hos en myndighet och som antingen är inkommen eller upprättad där (2 kap. 4 § TF). Lite förenklat kan konstateras att Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet och att de allmänna handlingar som förvaras hos Arbetsförmedlingen därför som utgångspunkt är offentliga. 

Det finns dock undantag till offentligen, nämligen sekretess. En grund för sekretess är t.ex. sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden (21 kap. OSL). Denna sekretessgrund kan bli relevant i detta fall eftersom underrättelser om varsling ibland ska innehålla uppgifter om arbetsstyrkans storlek och sammansättning med avseende på arbetstagarnas ålder, kön, nationalitet och huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Ett varsel ska även innehålla orsaken till den driftsinskränkning som har föranlett permitteringen, vilket kan leda till att företagshemligheter avslöjas, något som inte heller som utgångspunkt är tillåtet (4 § lagen om företagshemligheter). 

Sammanfattning och rekommendationer

Sammanfattningsvis så tolkar jag det som att Arbetsförmedlingen menar att de inte kan svara på din fråga eftersom de då hade riskerat att avslöja sekretessbelagda handlingar och dokument, vilket kan få diverse påföljder. Det är däremot inte främjandelagen i sig som är sekretessbelagd, utan de handlingar som hade grundat Arbetsförmedlingens resonemang kring hur främjandelagen i praktiken tillämpas

För att få svar på hur främjandelagen rent praktiskt kan tillämpas så skulle du kunna läsa några relevanta rättsfall vilket kan hjälpa med att bilda dig en generell uppfattning. Många av dessa rättsfall hittas på lagen.nu. Om det däremot är något mer specifikt du undrar över är du givetvis välkommen att ställa en ny fråga eller ta kontakt med vår juristbyrå genom att klicka här. Du kan också ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Hälsningar, 

Aileen PotterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”