FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/11/2023

Är det möjligt att sälja enbart en andel av en samägd jordbruksfastighet (taxerad som lantbruksenhet)?

Kan en delägare till en jordbruksfastighet sälja sin del till en utomstående? Eller måste det ske via offentlig auktion av hela fastigheten? Det är tre delägare till fastigheten. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Bestämmelserna nedan utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges. Och det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga lyder ja, det finns ingenting som hindrar en delägare av jordbruksfastighet från att sälja sin ideella andel.


Inledningsvis behöver dock följande framhållas. I 1 § 1 st. sägs att om fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet ägs av minst tre gemensamt, tillämpas denna, dvs. lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, istället för 2--6 §§ lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL). Ni är tre andelsägare och utifrån antagandet att fastigheten också är taxerad som en lantbruksenhet blir det förstnämnda lagen tillämplig. Noterbart är för övrigt att avtal som strider mot den aktuella lagen är utan verkan, dock med undantag för avtal i frågor som avses i 9--11 §§.


I 13 § anges att varje delägare kan hos rätten begära att fastigheten för gemensam räkning försäljs på offentlig auktion. Vidare uttalas, i samma bestämmelse, att rätten dock inte skall besluta om försäljning, om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för anstånd. Den här paragrafen syftar till att möjliggöra för delägare av fast egendom att komma ur ett ogynnsamt samägande och därmed eliminera risken för att inlåsningseffekter skapas i situationer där en andel visar sig svår att kunna avyttra. Oavsett vilket innebär detta motsatsvis och återigen att det inte finns några hinder för en försäljning av endast en ideell andel av en gemensamt ägd jordbruksfastighet.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”