FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/12/2017

Är det möjligt att riva upp en dom från kammarrätten?

Hej.

Har haft en skattetvist med Skatteverket och har förlorat i både Förvaltningsrätt och Kammarrätt som båda gick på SKV's linje. Jag har nu i efterhand upptäckt många fel och brister i SKV's bevisföring som framlades för rätterna. Jag har även grävt fram eget nytt material som motsäger SKV's "bevis".

Frågan är då. Kan jag på något sätt riva upp domarna och fram en ny rättegångs process?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som du säkert har förstått finns det inte någon möjlighet att överklaga och få ett prövningstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen. Detta på grund av att det specifika avgörandet inte kan få någon betydelse som prejudikat.

Av 37b § förvaltningsprocesslagen framgår dock att det finns en möjlighet att bli beviljad resning. Detta förutsätter emellertid att det föreligger särskilda förhållanden eller synnerliga skäl. Vad detta innebär finns det inte några tydliga bestämmelser eller uttalanden om. Av praxis framgår dock att det kan handla om domar i strid med förbudet mot dubbelbestraffning eller i övrigt väldigt bristfälliga domslut. Resning är dock ett extraordinärt rättsmedel och blir endast aktuellt i väldigt sällsynta fall. Det kan därför vara svårt att bli beviljad resning i mål där det rör sig om brister i bevis och bevisföring. Varje fall bedöms dock efter de specifika omständigheterna i målet, och utifrån de uppgifter du gett i frågan, kan jag inte med säkerhet ge något svar om hur domstolen kommer bedöma din ansökan.

Vad du kan göra är därför att upprätta en resningsansökan och, i enlighet med 11 kap 13 § regeringsformen, kontakta högsta förvaltningsdomstolen som får ta ett beslut i frågan.

Hoppas svaret varit till din hjälp. Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo