Är det möjligt att parterna själva bestämmer uppsägningstid för hyra av lokal?

Hej

Vi har en kontorslokal där vi vill hyra ut en del av ytan i andrahand och båda parter är överens om 3 månaders uppsägning från vardera håll! Finns det möjlighet att skriva ett sådant avtal juridiskt bindande? I hyresavtalet kommer det stå kontorshotell och hyresgästen är en politisk förening utan momsregistrering.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB).

Om hyresavtal och uppsägningstid

När hyresavtal skrivs gäller i de flesta fall avtalsfrihet, alltså att de två avtalsparterna fritt får bestämma vad som ska gälla. Ett undantag till detta är om ni försöker bestämma om saker som är mindre förmånliga för hyresgästen än vad som står i lagen (12 kap 1 § 5 stycket JB). Enligt lagen gäller en uppsägningstid på 9 månader när det gäller lokal, och det är denna som skulle gällt om ni inte avtalat om någon uppsägningstid sinsemellan. (12 kap 4 § 1 punkten JB). En 3 månaders uppsägningstid räknas alltså inte som mindre förmånlig

Finns det möjlighet att göra en uppsägningstid om 3 månader juridiskt bindande?

I ert fall är ni helt fria att avtala om en tre månaders uppsägningstid. Den kommer att vara juridiskt bindande.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”