Är det möjligt att kräva betalning för en gåva i efterhand?

2019-10-19 i Gåva
FRÅGA
Hej! För 1,5 år sedan överlät min föredetta pojkvän sin hund till mig, han ville alltså inte ha några pengar för hunden utan var nöjd med att han hade det bra hos mig. Nu vill han ha pengar för hunden och kräver 25.000 kronor. Det finns bevis på att han har sagt att han inte vill ha något. Hunden står på mig på försäkring och hos jordbruksverket samt att hunden har sedan 1,5 är tillbaka bott hos mig och jag har stått för alla hans omkostnader. Kan han kräva mig på pengar för något han har gett till mig gratis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din före detta pojkvän överlät hunden till dig utan krav på betalning så är det fråga om en gåva. Bestämmelser kring gåvor hittar man i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen).

Det finns tre uppställda krav för att något ska klassas som en gåva. Det krävs att gåvogivaren har överlämnat gåvan frivilligt, att detta har gjorts med avsikt att det ska vara just en gåva samt att gåvan har överlämnats från givaren till mottagaren. Utifrån din beskrivning ovan så bedömer jag det som att alla dessa kriterier är uppfyllda i ditt fall.

Enligt gåvolagen blir en gåva bindande när den fullbordats, dvs. när gåvan överlämnas. I ditt fall så innebär alltså detta att gåvan blev fullbordad, och bindande, när din före detta pojkvän fysiskt överlämnade hunden till dig, vilket du menar att han gjorde för ca. 1,5 år sedan.

Din före detta pojkvän har ingen rätt att nu kräva betalning för hunden eftersom hela avsikten med att ge en gåva är att man inte kräver någon motprestation (ex. betalning). Som jag har skrivit ovan är dessutom din före detta pojkvän bunden av gåvan och kan därför inte ändra sig, och ta tillbaka hunden eller liknande.

Om din före detta pojkvän trots detta skulle ta detta vidare till domstol, så ligger bevisbördan på honom, dvs. det är i så fall han som måste bevisa att hunden inte var en gåva, utan att det skulle ske en betalning längre fram. Med tanke på att du säger att det finns bevis som styrker att han inte ville ha betalt för hunden, så anser jag det vara väldigt osannolikt att han skulle vinna framgång med en sådan talan.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

David Ekenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (603)
2020-02-13 Bostadsrättsöverlåtelse genom gåva - krav?
2020-02-04 Kan maka bevittna lagfartsansökan?
2020-02-02 Är en gåvoutfästelse avseende fast egendom bindande?
2020-01-30 Gåva - bil

Alla besvarade frågor (77159)