Är det möjligt att ingå äktenskap trots att mannen är gift sedan innan och är inte folkbokförd i Sverige

Jag är en svensk kvinna som är folkbokförd i Sverige jag har konverterat till islam, min man är muslim inte folkbokförd i Sverige och han söker inte uppehållstillstånd i Sverige om vi gifter oss muslimskt kan jag få det lagligt registrerat i Sverige ? Han är gift innan men lever inte med kvinnan sen 4 år tillbaks men kan inte skilja sig pga vissa omständigheter ! Dom bor inte ens i samma land . Jag är inte gift innan.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att de frågor du vill ha svar på är om du och din man kan ingå äktenskap i Sverige samt om det faktum att han redan är gift utgör ett hinder för äktenskap i Sverige.

Din fråga rör äktenskap vilket regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan du och din man gifta er muslimskt i Sverige

Regler om hur ett äktenskap ingås finns i 4 kap. ÄktB. Där uppställs fyra krav som måste vara uppfyllda för att vigseln ska bli giltig. De krav som uppställs är:

1. Vigseln måste bevittnas av minst två personer, 4 kap. 1 § ÄktB.

2. Ni måste båda vara fysiskt närvarande vid vigseln, 4 kap. 2 § stycke 1 ÄktB

3. Ni måste båda samtycka till äktenskapet, dvs. ni måste säga ja, 4 kap. 2 § stycke 1 ÄktB.

4. Vigseln måste förrättas av en behörig vigselförrättare, 4 kap. 2 § ÄktB. Detta måste inte vara en präst utan kan vara exempelvis en imam om ni önskar gifta er muslimskt, det viktiga är att vigselförrättaren är behörig enligt Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund. Det kan även vara någon som förordnas av länsstyrelsen om ni skulle föredra en borgerlig vigsel.

Det uppställs alltså inget krav på ni båda måste vara folkbokförda i Sverige för att ni ska kunna ingå äktenskap i Sverige. Det uppställs inte heller något krav på att vigseln måste vara bunden till någon speciell religion. Vill ni gifta er muslimskt kan ni alltså kontakta den aktuella muslimska församlingen för att få kontakt med en behörig muslimsk vigselförrättare och få närmare information om vigseln.

Finns det några äktenskapshinder som hindrar dig och din man att ingå äktenskap

Innan ett äktenskap ingås måste du och din man gemensamt begära hindersprövning hos skatteverket, 3 kap. 1 § stycke 2 ÄktB. Skatteverket utreder sedan om det finns något hinder mot att äktenskapet ingås, 3 kap. 1 § stycke 1 ÄktB. Eftersom din man inte är folkbokförd i Sverige måste han vid hindersprövningen visa upp ett intyg får en myndighet i hans hemland som visar att han är behörig att ingå äktenskap, 3 kap. 2 § ÄktB. Det faktum att din man inte är folkbokförd i Sverige utgör alltså inget hinder mot att ni gifter er och får äktenskapet registrerat och folkbokfört i Sverige.

I Sverige är inte månggifte tillåtet. Det faktum att din man redan är gift utgör därför ett äktenskapshinder som gör att ni inte kan gifta er innan han skilt sig från sin nuvarande fru, 2 kap. 4 § ÄktB. Det spelar då ingen roll om din man och kvinnan lever tillsammans i ett parförhållande eller inte, deras äktenskap utgör fortfarande ett hinder för att mannen ska kunna ingå ytterligare äktenskap i Sverige.

Sammantaget

Det finns inga hinder emot att du och din man gifter er muslimskt i Sverige. Det faktum att din man inte är folkbokförd i Sverige utgör inte heller ett hinder mot att ni kan ingå äktenskap i Sverige. Det som däremot hindrar er från att ingå ett giltigt äktenskap i Sverige är att din man redan är gift vilket utgör ett äktenskapshinder enligt svensk rätt, 2 kap. 4 § ÄktB.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning