Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

2020-10-13 i Köplagen
FRÅGA
Hej jag undrar om jag kan ta tillbaka ett köp av en båt? När jag köpte båten sa säljaren att det inte fanns några fel med båten men det har varit små fel hela tiden som gjort att vi fått byta ut saker innan vi knappt hunnit använda båten. Men det är ett stort problem med att den stänger av sig själv, vi har kontaktat säljaren kring detta men han säger att han inte haft problem med detta men vi har nu precis haft 1 sommar med båten och detta började att ske efter ca 3 gången vi var ute, vilket gör att det omöjligt kan vara vårat fel. Kan jag kräva att han får ta tillbaka båten eller betala för att lösa problemet eller hur kan jag tänka?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du har köpt båten av en privatperson och inte en näringsidkare. Detta eftersom du skriver att säljaren har sagt att han inte har haft några problem med båten och då tolkar jag det som att han har använt den tidigare vilket tyder på att säljaren är en privatperson.

Därutöver tolkar jag det som att du inte har meddelat säljaren om de småfel som har uppkommit på båten, eftersom du skriver att ni har bytt ut dessa delar samt att du inte skriver ut att ni faktiskt har kontaktat säljaren om dessa småfel.

Köplagen (KöpL) är den lag som är tillämplig i det aktuella fallet, eftersom det rör köp av en båt som är en lös sak, mellan två privatpersoner.

Småfelen på båten

Till att börja med så ska jag bara poängtera att det inte kommer vara möjligt att kräva att säljaren tar tillbaka båten pga. de småfel som har uppkommit på båten. Detta gäller även om båten troligtvis ska anses vara felaktig utifrån småfelen (KöpL 17 § tredje stycket). Felen har inte reklamerats och de kan inte heller reklameras nu i efterhand. Detta eftersom du skriver att ni har haft båten i en sommar och att ni upptäckte felen innan ni knappt hunnit använda båten eftersom ni bytte dessa delar. Därmed har det gått för lång tid för att det ska anses vara inom skälig tid för att kunna reklamera småfelen (KöpL 32 § första stycket).

Felet med att båten stänger av sig själv

Eftersom du skriver att säljaren har sagt att det inte finns några fel med båten, så utgår jag från att säljaren inte har sålt båten i "befintligt skick" (KöpL 19 §).

Båten ska anses vara felaktig, eftersom ni med fog kunde förutsätta att båten inte skulle stänga av sig själv (KöpL 17 § tredje stycket). Detta eftersom det är av stor vikt att en båt ska kunna vara igång så länge föraren av båten vill detta. Säkerhetsrisker kan uppstå om båten stänger av sig själv och om föraren inte kan få igång den igen. Därmed föreligger ett fel på båten pga. att den stänger av sig själv. Ni kände inte heller till felet och ni borde inte heller ha märkt det vid en undersökning före köpet, eftersom detta fel började uppstå efter tredje gången som ni använde båten (KöpL 20 §).

Risken för båten gick över på er som köpare i samband med att båten avlämnades hos er, alternativt att ni hämtade båten hos säljaren (KöpL 13 §). Denna tidpunkt är viktig för att kunna bedöma när felet föreligger och därmed för att kunna bedöma vem som ansvarar för felet (KöpL 21 § första stycket). Troligtvis så ska felet anses föreligga vid tidpunkten för avlämnandet men att det har visat sig först senare. Detta eftersom det rör sig om ett ganska stort fel med båten och du framför inga uppgifter som tyder på att det skulle vara ni som orsakade felet med att båten stänger av sig själv. Felet ska anses föreligga vid tidpunkten när båten avlämnades och därmed är det säljaren som ska ansvara för detta fel, eftersom ni endast använde den tre gånger innan båten började stänga av sig själv. En sådan skada bör inte uppkomma endast efter tre användningar utan det bör finnas ett underliggande fel med båten.

Undersökning, reklamation och påföljder

Jag utgår från att ni undersökte båten efter att båten avlämnades hos er, eftersom ni upptäckte och åtgärdade flera fel innan knappt hade hunnit använda båten (KöpL 31 §). Ni har även reklamerat inom en skälig tid, eftersom du skriver att ni kontaktade säljaren om felet med att båten stänger av sig och jag utgår från att ni gjorde detta nästan direkt efter att ni upptäckte felet (KöpL 32 §). Därmed har du rätt att kräva påföljder av säljaren pga. felet med att båten stänger av sig själv.

I första hand bör du kräva att säljaren åtgärdar problemet med att båten stänger av sig själv utan att detta ska kosta något för sig (KöpL 34 §). Du behöver även kontakta säljaren och kräva att han faktiskt avhjälper problemet (KöpL 35 §).

Du kan dock även kräva prisavdrag pga. bristen i att båten stänger av sig själv (KöpL 37 §). Det bör därutöver även finns en möjlighet att du häver avtalet, dvs. att du kräver att säljaren ska ta tillbaka båten och du får tillbaka den betalning som du har gjort för båten (KöpL 39 §). Det kan anses att det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, eftersom det föreligger ganska självklart att en båt normalt inte ska stänga av sig själv. Därutöver skriver du att säljaren sa att det inte fanns några fel på båten när ni köpte den, vilket bör innebära att säljaren borde inse att ett sådant stort problem har en stor betydelse för er som köpare som förväntade er en felfri båt. Ni måste även meddela säljaren att ni i så fall vill häva köpet (KöpL 39 § andra stycket).

Därutöver bör ni även ha rätt att kräva skadestånd pga. felet med att båten stänger av sig själv, om det exempelvis har uppstått kostnader i samband med att båten stänger av sig själv (KöpL 40 och 67 §).

Sammanfattning

Problemet med att båten stänger av sig själv ska anses vara ett fel, och det bör även vara ett underliggande fel som fanns när båten avlämnades hos er men att det uppkom senare. Ni har reklamerat felet i tid och därmed har ni rätt att kräva påföljder. Ni bör i första hand kräva att säljaren åtgärdar felet utan kostnad för er. Prisavdrag eller hävning, dvs. att säljaren ska ta tillbaka båten och att ni får tillbaka er betalning, kan dock också bli aktuellt. Ni kan även kräva skadestånd pga. att båten stänger av sig själv.

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1337)
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?

Alla besvarade frågor (91364)