Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?

2020-05-21 i Formkrav
FRÅGA
Hej,Jag står i begrepp att fylla i en framtidsfullmakt som en säkerhetsåtgärd. Jag hittade en mall på Svenska Bankföreningens hemsida och i instruktionerna står det att originalet måste uppvisas för att fullmakten ska vara giltig om den behöver användas. Den gör ju mest nytta om den förvaras hos den som ska ha fullmakten om nåt händer mig, men jag skulle samtidigt vilja ha den tillgänglig tillsammans med mitt testamente. Min fråga är därför om det är möjligt att ha två likalydande original, så jag kan förvara den på två platser samtidigt? Jag pratar här inte om en kopia, utan alltså två likadana, av mig ifyllda exemplar av framtidsfullmakten? Detta så jag kan förvara en själv tillsammans med mitt testamente och en hos min testamentesexekutor (som även är min tilltänkta fullmaktshavare)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter och det är därför den lagen jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.

Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?

Det korta svaret på din fråga är ja, det är möjligt. Det kanske till och med kan sägas vara en god idé, eftersom det är precis som du säger, alltså att fullmaktshavaren måste kunna visa upp ett original av framtidsfullmakten gentemot tredje man. Finns det då bara ett exemplar av fullmakten som inte förvaras hos fullmaktshavaren skulle det kunna uppstå en situation där denne inte kan visa upp ett original gentemot tredje man.

Det du dock bör tänka på är att det är viktigt att formkraven är uppfyllda för de båda exemplaren du vill utfärda. Är inte formkraven uppfyllda för den ena fullmakten så kommer den inte räknas som original utan som en kopia.

Formkraven för framtidsfullmakt

Formkraven för en framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter. Kraven är kortfattat att fullmaktsgivaren måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att upprätta en framtidsfullmakt (3 § lagen om framtidsfullmakter). Med andra ord är det något som behöver göras innan t.ex. sjukdom. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen (4 § lagen om framtidsfullmakter). Av fullmakten ska det framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem / vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter den omfattar samt övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter).

Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga ja, du kan utfärda två original, men tänk på formkraven. Behöver du hjälp att upprätta en skriftlig framtidsfullmakt är du varmt välkommen att använda dig av vår färdiga mall till ett fast pris, klicka i så fall på följande länk: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/framtidsfullmakt/

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (172)
2021-04-30 Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?
2021-04-29 Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?
2021-03-25 Krav för en giltig framtidsfullmakt
2021-01-29 Hur skriver man en fullmakt?

Alla besvarade frågor (92362)