FrågaFAMILJERÄTTÄktenskap och äktenskapsförord28/04/2018

Är det möjligt att göra om pengar man har fått i gåva som enskild egendom till giftorättsgods?

om man fått pengar som enskild egendom men inte vill att de ska vara enskild egendom kan man bryta det? Min man och jag ska köpa en fastighet ihop, vi går in med lika mycket men mina pengar är enskild egendom (gåvobrev finns).

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om det här hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att enskild egendom kan göras om till giftorättsgods ("gemensam egendom") genom att makar skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av dem båda och registreras hos Skatteverket (7 kap. 3§).

Det finns dock undantag från huvudregeln och ett av dem gäller just egendom som blivit den ena makens genom gåva eller testamente från tredje man där det funnits ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Det här brukar kallas för en tredjemansföreskrift och sådan egendom kan alltså inte göras om från enskild egendom till giftorättsgods (7 kap. 2§). Anledningen till att det inte går är att regeln ska göra att gåvogivarens/testatorns vilja respekteras.

I praktiken kan det dock gå att komma runt det. Finns det inget förbehåll i gåvobrevet om att egendomen inte får överlåtas så är det möjligt att ge egendomen, eller en del av egendomen (hälften t.ex.), i gåva till den andra maken. Den kommer då att bli en del av dennes giftorättsgods. Ni kan också kolla med gåvogivaren om den godkänner att egendomen inte förblir enskild, utan görs om till giftorättsgods.

Sammanfattningsvis är svaret alltså att det inte är möjligt att göra om enskild egendom som man har fått i gåva från tredje man till giftorättsgods men att det eventuellt kan vara möjligt att komma runt problematiken i praktiken.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?