Är det möjligt att göra ett barn arvlöst?

Vi har tre barn och ett av barnen har ett förståndshandikapp, Downs syndrom. Hon bor på ett LSS boende och har mig som god man. Hennes uppfattning om pengar är mycket begränsad. Vi har lite pengar och ett hus och vi vill att hennes bröder ska ärva oss Med vänlig hälsning, Tommy

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Tolkning av fråga och aktuell lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad ni kan göra för att endast era söner ska ärva er. Eftersom att din fråga handlar om arvsfördelning är ärvdabalken (ÄB) aktuell lag.


Arvsfördelning mellan bröstarvingar

Bröstarvingar, det vill säga era barn, har en lagstadgad arvsrätt. Bröstarvingars lagstadgade arvsrätt kallas för laglott och är hälften av kvarlåtenskapen (vilket i ert fall är ert hus och era pengar) som finns kvar vid en förälders bortgång (7:1 ÄB). Den lagstadgade arvsrätten gör att det inte är möjligt att göra ett barn helt arvlöst.


Värt att tillägga är också att om du och din partner gifta, kommer din partner att ärva framför era barn, som får vänta på sitt arv (3:1 ÄB). När din partner sedan går bort får de sina arv efter båda er.


Testamente

Huvudregeln är att bröstarvingar ärver lika mycket (2:1 andra stycket ÄB). Om jag utgår ifrån att ni är gifta, så kommer 100% av kvarlåtenskapen, från den som avlider sist av dig och din partner, att tillfalla era barn. Enligt huvudregeln ärver barnen då ⅓ var.


Men som ovan nämnt, är barnen enligt lag endast berättigade till 50% av kvarlåtenskapen. Om det exempelvis finns ett testamente som anger att hälften ska ges till välgörenhet, annan släkting eller liknande, får barnen helt enkelt dela lika på de 50% som finns kvar av kvarlåtenskapen.


Det innebär att ni kan upprätta ett testamente där ni anger att ni vill att er dotter endast ska ärva laglotten, vilket blir ⅙ av kvarlåtenskapen. Resterande ⅚ kommer därmed att tillfalla era söner.


Slutsats

Det finns alltså ingenting du kan göra för att endast era söner ska ärva er. Däremot kan ni upprätta ett testamente, så att de ärver mer än vad er dotter i så fall kommer göra. Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente, så har vi jurister som gärna hjälper till med det (Lawline - Testamente).


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”