FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt26/05/2020

Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

Min mor är dödsbodelägare. Dottern innehar en framtidsfullmakt för mamman. kan dottern företräda mamman med framtidsfullmakten i ett dödsbo.? behövs God Man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i lag om framtidsfullmakter (LFF).

Vad gäller för framtidsfullmakter?

En framtidsfullmakt gör din mors dotter behörig att rättshandla för henne i angelägenheter när hon själv på grund av försvagat hälsotillstånd, sjukdom eller annat liknande tillstånd inte själv har förmåga till att göra detta (1 § LFF). Dessa situationer ska framgå av framtidsfullmakten och omfattar ekonomiska och personliga situationer (2 § LFF).

Vad gäller för förvaltningen av ett dödsbo?

Om framtidsfullmakten har trätt i kraft och den inte heller är inskränkt när det kommer till att din mors dotter får lov att företräda henne i denna typ av angelägenhet så är dottern i egenskap av fullmaktshavare också behörig att företräda din mor vid en bouppteckning (2 § och 9 § LFF).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina SjöbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000