Är det möjligt att företräda annan genom framtidsfullmakt i förvaltningen av ett dödsbo?

2020-05-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min mor är dödsbodelägare. Dottern innehar en framtidsfullmakt för mamman. kan dottern företräda mamman med framtidsfullmakten i ett dödsbo.? behövs God Man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i lag om framtidsfullmakter (LFF).

Vad gäller för framtidsfullmakter?

En framtidsfullmakt gör din mors dotter behörig att rättshandla för henne i angelägenheter när hon själv på grund av försvagat hälsotillstånd, sjukdom eller annat liknande tillstånd inte själv har förmåga till att göra detta (1 § LFF). Dessa situationer ska framgå av framtidsfullmakten och omfattar ekonomiska och personliga situationer (2 § LFF).

Vad gäller för förvaltningen av ett dödsbo?

Om framtidsfullmakten har trätt i kraft och den inte heller är inskränkt när det kommer till att din mors dotter får lov att företräda henne i denna typ av angelägenhet så är dottern i egenskap av fullmaktshavare också behörig att företräda din mor vid en bouppteckning (2 § och 9 § LFF).

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1369)
2021-01-24 Hur kontaktar jag era verksamma jurister?
2021-01-23 Kontraktsbrott, vad kan jag göra?
2021-01-21 Får en näringsidkare vägra ta emot mig som kund utan förklaring?
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte

Alla besvarade frågor (88421)