Är det möjligt att få en provanställning om jag redan tidigare varit anställd hos arbetsgivaren?

Hej!

Jag har varit anställd i över 10 år på samma arbetsplats som förskollärare och valde att sluta där för 5 månader sedan.

Nu har arbetsgivaren kontaktat mig och önskar att jag ska komma tillbaka.

Får jag då fast anställning direkt pga att jag arbetat där tidigare eller blir jag provanställd i 6 mån?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor gällande arbetsrätt regleras främst av lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Avtal om provanställning får träffas mellan arbetsgivare och arbetstagaren för en tid om högst sex månader (6 § 1 st LAS). Lagen ger därmed ett uttryck för möjligheten till provanställning, men inget krav på en sådan. Det är alltså upp till arbetsgivaren om anställningen ska inledas med en provanställning eller inte.

Däremot har arbetsdomstolen uttalat sig om undantag från denna huvudregeln. I rättsfallet AD 1987 nr 148 fastställde arbetsdomstolen följande: "Det skall då till en början uppmärksammas att anställningsskyddslagen inte ställer upp några särskilda villkor, utöver begränsningen av prövotidens längd, för att en provanställning skall få komma till användning. Av motiven framgår dock (se prop 1981/82:71 s 49 f) att anställningsformen är tänkt för de fall där arbetsgivaren verkligen avser att pröva arbetstagaren. Även om lagens regel om provanställning inte i sig själv ger utrymme för en rättslig prövning av om prövobehovet är större eller mindre i det enskilda fallet, är dock avsikten att regeln skall medföra möjligheter att ingripa mot tidsbegränsning av en anställning under beteckningen provanställning när omständigheterna är sådana, att det måste sägas vara fråga om ett kringgående av lagens huvudregel om tillsvidareanställning. Enligt motiven kan det sålunda inte tillåtas att den som redan har varit anställd hos arbetsgivaren återanställs i samma arbete på prov, i varje fall inte om det inte finns starka sakliga skäl för det, såsom t ex att den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller att den varit av obetydlig varaktighet och därför inte gett tillfälle till prövning av arbetstagaren."

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att det inte är troligt att du kommer att få en provanställning, däremot finns det en möjlighet till detta i det fall det är befogat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”