Är det möjligt att begära skadestånd?

2018-09-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
Kan man begära skadestånd om man blivit felbehandlad av FK? Jag har drivit ett ärende vidare till förvaltningsrätten och dom ska ta upp mitt mål från FK.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är möjligt att begära skadestånd i ditt fall. Du kan göra detta på två olika sätt beroende på vad du tycker att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig med.

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada genom brister i handläggningen av ditt ärende eller genom att ha gett dig felaktig information om något, skickar du din begäran om skadestånd till Försäkringskassan (se mer här).

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada genom att ha fattat ett felaktigt beslut eller genom att inte ha fattat ett beslut, skickar du din begäran om skadestånd till Justitiekanslern (se mer här). Beroende på vad som skett i ditt fall, skulle du exempelvis kunna yrka på ersättning för merkostnader som uppstått med hänvisning till 3 kap. 2 § skadeståndslagen (SkL). Med hänvisning till 2 kap. 3 § SkL skulle du även kunna yrka på ideellt skadestånd för exempelvis kränkning och psykisk stress som Försäkringskassans bristfälliga myndighetsutövning inneburit för dig.

Tänk på att tydligt förklara hur skadan har uppkommit, hur omfattande den är och på vilket sätt det finns ett orsakssamband mellan Försäkringskassans myndighetsutövning och den skada som anspråket avser.

Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler funderingar eller om du önskar vidare hjälp med begäran om skadestånd. Önskar dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (146)
2019-07-31 Rätt till bostadsbidrag
2019-06-15 Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?
2019-06-10 Hur bestrider jag en faktura från Försäkringskassan?
2019-05-30 Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?

Alla besvarade frågor (72169)