Är det möjligt att arrendera skog?

2020-01-08 i Arrende
FRÅGA
Kan man arrendera skog?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns i 9 kap. jordabalken (JB), då kapitlet avser arrendeavtal där jord upplåtes till brukande enligt 9 kap. 1 § JB.

Inledningsvis definieras arrende i 8 kap. 1 § JB som upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning, och det kan ske t.ex genom jordbruksarrende.

Det är alltså möjligt att arrendera skog, då arrende av sådant slag räknas som jordbruksarrende enligt 9 kap. 1 § JB. Avtal om jordbruksarrende ska bestämmas för viss tid, men är arrendetiden inte bestämt gäller avtalet i fem år enligt 9 kap. 2 § första stycket JB.

Det är dock värt att nämna att arrendatorn, dvs. den som arrenderar marken inte får fälla skog eller på annat sätt nyttja skogsmark utan jordbruksägarens samtycke enligt 9 kap. 34 § JB.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (183)
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom
2020-04-25 Arrendeavtal - bebyggelse och förverkande.

Alla besvarade frågor (80629)