Är det möjlight att få rätt mot läkare vid felbehandling?

FRÅGA
Hej, Jag behöver hjälp med att få rätt diagnos och rätt behandling, vilket det absolut inte har gjorts på sjukhuset jag sökt hjälp vid. Är det möjligt att få rätt mot läkare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du är missnöjd med t ex bemötande, diagnos, medicinering, avgifter, sekretessfrågor eller vårdgaranti kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting/din region. Dit kan du vända dig för att få råd och stöd, lämna synpunkter/klagomål och få information om dina rättigheter i vården. Patientnämnden kan dock inte avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte utan det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om du råkat ut för en vårdskada, tycker att patientsäkerheten varit dålig i samband med vård eller behandling kan du anmäla det till IVO. De kan också pröva om de anser att en person är olämplig i sin yrkesroll. Händelsen får dock inte vara mer än två år gamla.

Ta i första hand kontakt med patientnämnden i ditt landsting/din region och prata med en nämndetjänsteman som kan ge dig vägledning i hur du går vidare med ditt klagomål. Du kan både skriva och ringa patientnämnden och det bör finnas kontaktuppgifter på ditt landstings/din regions hemsida.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (289)
2021-07-28 Anmäla en läkare.
2021-07-11 Gäller proportionalitetsprincipen vid fastspänning?
2021-07-06 Måste jag fortfarande äta mediciner mot min vilja, efter att tvångsvård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård upphört?
2021-07-01 Vårdgivarens upplysningsplikt om priset vid tandvård

Alla besvarade frågor (94472)