Är det misshandel att knuffa in någon i en dörr?

Hej,

Min pojkvän knuffade med flit in mig i en dörr med en väldig kraft. Jag fick blåmärken och en bula i huvudet. Det är väl misshandel?

Han har erkänt att det var dumt gjort i några sms till mig. Räcker det om jag skulle vilja polisanmäla händelsen?

Tack för svar!


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänkte jag börja att allmänt berätta vad som gäller för att brottet misshandel ska aktualiseras. Misshandel regleras i 3 kap. 5 § Brottsbalken. Enligt paragrafen gäller att den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller något liknande tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med kroppsskada avses både fysisk och psykisk skada. Enligt förarbetena omfattar kroppskada skador såsom sår, svullnader och benbrott, men även funktionsrubbningar som tex försämrad syn och hörsel. Även en gärning som bara medför lindrig skada eller smärta ses som misshandel. Generellt sett brukar slag med öppen hand (dvs en örfil) betraktas som ringa misshandel, medan slag med knuten hand brukar betraktas som normalgraden av misshandel. I vissa omständigheter kan dock ett slag med öppen hand bedömas som misshandel av normalgraden, tex om brottet begås av en vuxen mot ett barn.

Vad gäller i ditt fall?
I ditt fall är alla rekvisiten uppfyllda. Det som din pojkvän har gjort mot dig klassas alltså som misshandel.

Räcker sms som bevis för att polisanmäla händelsen?

För att göra en polisanmälan krävs inga konkreta bevis, och jag rekommenderar dig således att göra en polisanmälan. Tas ärendet vidare till domstol är beviskraven högre.

För att någon ska bli dömd för misshandel krävs att den tilltalades skuld måste vara ställt utom rimligt tvivel. Det får alltså inte finnas någon alternativ förklaring till den åtalade gärningen som utesluter ansvar för den tilltalade. Ett sms kan i vissa fall vara tillräckligt bevis för en fällande dom.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”