Är det lagligt att ta gräs från mark någon annan arrenderar?

2018-07-18 i Arrende
FRÅGA
Hej! Vi arrenderar en bit mark för att ha hästar gåendes där och beta. Nu ser vi att någon är och slår gräset på marken och gör ha av det. Är det lagligt att ta gräs från mark någon annan arrenderar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av jordabalken (JB), skadeståndslagen (SkL) och avtalslagen (AvtL).

Det låter problematiskt eftersom att era hästar ska beta på det gräset som någon nu slagit. Dock är det svårt att ge dig ett exakt svar när jag inte vet hur avtalet ser ut - det är nämligen viktigt att kunna avgöra om arrendet är totalt eller partiellt. Alltså om jordägaren helt avstått från att använda marken ni arrenderar eller ej. Jag ska försöka förklara hur det fungerar så kan ni avgöra utifrån det och få lite grund för era funderingar.

Arrende är ett avtal, så vi måste se till vad som står i avtalet

Arrendering är egentligen ett vanligt avtal, bara det att det måste se ut på särskilda sätt och att det finns extra regler för att det ska gå rätt till (9 kap. 1 § JB). Därför är det viktigt att se till hur ert avtal ser ut. Om det står att ni arrenderar en bit mark och att ni får använda den som ni vill, så gäller det - likväl som att om det står att ni ska arrendera en bit mark för bete, så gäller det (1 § AvtL).

Om det är som det första fallet, att ni har full rätt att bruka marken som ni vill så är det såklart inte okej att någon slår gräset på marken. Det finns en svensk rättsprincip som heter pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas - annars kan den som bryter mot avtalet bli ersättningsskyldig (2 kap. 2 § SkL).

Är det istället som i det andra fallet, att ni enbart har rätt att bruka marken som betesmark, då är det svårare. Det är då viktigt att se om det på något vis kan vara så att det underförstått är okej för jordägaren eller någon annan att slå gräset på det sätt som gjorts. Jag kan dock tycka att det inte bör vara så, eftersom att jordägaren bör ha förstått att era hästar behöver gräset (om det i avtalet stått betesmark).

Ni bör först titta i ert avtal och sedan diskutera detta med jordägaren, sedan kan ni ta det längre

Det jag tycker att ni ska göra är att titta igenom avtalet igen och se vad det verkligen står. Om ni ska få använda marken som ni vill är det inga större tvivel om att det inte är okej att slå gräset, men om det står betesmark bör ni titta om det finns något som tyder på att jordägaren ska få slå gräset. Efter det kan ni prata med jordägaren om detta och säga att ni vill ha kompensation för de extrakostnader som detta medfört (kanske vad det kostar er att köpa mer foder till hästarna).

Skulle det vara så att detta blir ett större problem kan ni ta kontakt med någon av våra jurister på Lawlinekontoret eller så kan ni vända er till Arrendenämnden.

Jag hoppas att ni fått någon klarhet i frågan och ni är såklart mer än välkomna att ställa en till fråga.

Somriga hälsningar,

Clara Wågefjell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (184)
2020-06-17 Rätt att använda samägd byggnad på ofri mark utan arrendeavtal?
2020-05-30 Vad innebär arrenderätt och när tar arrendetiden slut?
2020-05-13 Gåva av hus på ofri grund, arrende och brister i arrendators vårdplikt, vad gäller?
2020-05-04 Att ärva arrenderad gård och köpoption för fast egendom

Alla besvarade frågor (81877)