Är det lagligt att spela in samtal utan den andres vetskap och kan detta användas i en senare rättstvist?

Är det lagligt att spela in samtal när man pratar med kundtjänst/kundservice för ett företag utan att man behöver meddela personalen att man spelar in samtalet? Kommer jag kunna använda det som underlag sedan i en tvist?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är lagligt att spela in samtal utan att personen i andra delen av samtalet är medveten om detta samt om du skulle kunna använda samtalet i senare rättstvist. Jag kommer dela upp mitt svar utifrån dina olika delfrågor och sedan sammanfatta mitt svar i slutet.

Tillämpliga lagar för situationen är Brottsbalken (BrB) och Rättegångsbalken (RB)

Är det lagligt att spela in samtal utan den andra personens vetskap?

Huvudregeln är att det är tillåtet att spela in ett samtal om man själv deltar i det. Lagen säger att för att dömas till olovlig avlyssning ska man i hemlighet avlyssna samtal mellan andra, som man själv inte deltar i (4 kap. 9 a § BrB).

Motsatsvis innebär detta då att så länge man själv aktivt deltar i samtalet, är det okej att spela in, oberoende av om samtalspartnern har vetskap om inspelningen eller inte.

Skulle man kunna använda inspelningen i en senare tvist?

För den här situationen gäller principerna och fri bevisföring och fri bevisvärdering som vi har i Sverige (35 kap. 1 § RB).

Fri bevisföring innebär att det i princip inte finns några begränsningar för vad som får användas som bevis, innebärande att parterna i en rättegång får åberopa all bevisning de kan få fram.

Fri bevisvärdering innebär att det är upp till domstolen att pröva vilket bevisvärde ett åberopat bevis har, d.v.s hur starkt beviset är (man talar om lågt och högt bevisvärde).

Sammanfattning

Utifrån informationen i din fråga och tolkningen av lagen, skulle det vara okej att spela in samtal med kundtjänst på ett företag, utan deras vetskap, så länge kunden också aktivt deltar i samtalet.

Det skulle även vara okej att använda i en senare tvist, med hänsyn till principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering vi har i Sverige. Dock är det här upp till domstolen att avgöra hur lågt eller högt bevisvärde samtalet har, och de skulle till och med kunna avgöra att samtalet inte har något bevisvärde alls.

Hoppas detta gav dig svar på frågan! Om du önskar närmare granskning av situationen, rekommenderar jag dig att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”