FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/03/2020

Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?

Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, det är i regel inte tillåtet

Det uppställs höga krav på en bostad, krav som ett garage vanligtvis inte uppfyller.

Dessutom styr detaljplanen till mångt och mycket vad en byggnad får användas till, och det borde vara uteslutet att ett garage vid något tillfälle, utan ändringar, skulle vara tillåtet att använda såsom bostad.

Mitt råd

Om du har planer på att köpa ett garage och använda det som bostad föreslår jag att du tar kontakt med kommunen och ser över möjligheterna till eventuellt bygglov.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare