Är det lagligt att ha ett avtalsvillkor om att depositionen ej återbetalas vid flytt?

2021-02-12 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag hyr en Stallplats på en stor anläggning i Stockholm. I avtalet under rubriken "deposition" Så har dem skrivit ned att depositionen ej återbetalas om man flyttar inom 6 månader. Är detta lagligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal eller avtal för uppstallning

Hyra av stallplats kan falla inom jordabalken 12 kap. "hyreslagen", då det i vissa fall kan anses att du hyr en del av en lokal. Detta gäller om du hyr en stallplats/box utan att det ingår några tjänster, då rör det sig om ett hyresavtal. Om det förutom hyra av box ingår vissa tjänster ingår parterna ett avtal om uppstallning.

Av frågan framgår det inte vilken typ av avtal som du har, men i vilket fall som helst så finns det inga specifika regler om deposition oavsett vilken typ av avtal som det rör sig om.

Avtala om deposition

I och med att det inte finns några specifika lagbestämmelser om deposition i detta fall, så är det avtalet som gäller. Som avtalsparter kan du och uthyraren komma överens om särskilda avtalsvillkor och som avtalspart har du förbundit dig att följa avtalet.

Det finns inga specifika lagar som förhindrar att avtalsparter kommer överens om att depositionen ej återbetalas om man flyttar inom 6 månader. Uthyraren har därmed rätt att behålla depositionen om det visar sig att man flyttar inom 6 månader.

Sammantaget, så är det lagligt att avtala om att hyresgästen inte får tillbaka sin deposition under vissa förutsättningar. Detta eftersom det råder avtalsfrihet och som avtalspart gick du med på avtalsvillkoret när du och uthyraren kom överens om att du skulle få hyra stallplatsen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93215)